Stress och utmattning är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Problemen är allra störst i kvinnodominerade kontaktyrken, såsom vård och omsorgsyrken. Nu vill Socialdemokraterna att Arbetsmiljöverket ska införa sanktionsavgifter för arbetsplatser med brister i den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön.

I dag använder verket enbart sådana sanktionsavgifter vid brister i den fysiska arbetsmiljön, såsom om det exempelvis finns farliga ämnen på arbetsplatsen. Det är något arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vill ändra på.

– I dag används sanktionsavgifterna mot brister i den fysiska arbetsmiljön, som ofta finns i mansdominerade yrken. Sanktionsavgifterna har visat sig vara effektiva. Det är rimligt att arbeta på ett motsvarande sätt mot de organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöbrister som är vanligast i kvinnodominerade yrken. Det är på tiden att vi börjar ta kvinnors arbetsmiljö på samma allvar som mäns, säger Ylva Johansson.

I mars 2016 skärptes Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö. Om en arbetsgivare inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter har verket redan i dag möjlighet att begära vite av arbetsgivaren. Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem menar att det kan vara mer komplicerat att använda sanktionsavgifter när det gäller organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöproblem än när det gäller fysiska.

– Det är inte helt enkelt att utforma sanktionsavgifter när det gäller den psykosociala arbetsmiljön, eftersom det är mer komplexa frågor. Om det finns bristande fallskydd på en arbetsplats så är det väldigt konkret, men att fastställa vad som gör personalen stressad kräver mer utredning. Om man ska lägga sanktionsavgifter för brister i den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön så behöver man fundera över hur det ska bli rättssäkert, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Regeringen föreslår även att ett expertråd ska tillsättas för att ta fram underlag om vad som ska ses som psykisk eller psykosomatisk arbetsskada. Ylva Johansson menar att det finns för lite forskning på området.

– Det behövs mer kunskap på området för att kunna säkerställa att arbetsskador som drabbar kvinnor också ska klassas som arbetsskador, säger Ylva Johansson.

Kommunals ordförande Tobias Baudin är positiv till Socialdemokraternas förslag. I en mejlkommentar till KA kommenterar han förslaget.

– Det är ett välkommet och mycket viktigt besked. Risken för att sjukskrivas på grund av psykisk ohälsa är störst för anställda i vård och omsorg. Kommunals yrkesskickliga medlemmar vill och kan, men de behöver fler kollegor för att räcka till. Stressen i jobbet är ofta enorm. Arbetsskador till följd av stress och psykisk ohälsa är naturligtvis minst lika allvarliga som andra arbetsskador, säger Tobias Baudin.