a) Stödjer ni uppgörelsen om begränsningar i konflikträtten? b) Vill ni på annat sätt förändra konflikträtten?

 

Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna

a) ”Ja, eftersom parterna är överens.”
b) ”Nej.”

 

Miljöpartiet.

Miljöpartiet

a) ”Ja.”
b) ”Nej.”

 

Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet

a) ”Nej. Förslaget är en eftergift till arbetsgivarna och påverkar därmed makt­balansen på arbetsmarknaden.” 
b) ”Nej. Vi värnar konfliktträtten. Den är en lagstadgad, demokratisk rättighet.”

 

Moderaterna.

Moderaterna

a) ”Ja. Vi står bakom parternas förslag med ­anledning av hamnkonflikten.”
b) ”Vi vill se en proportionalitetsprincip vid sympatiåtgärder för att utomstående arbetstagare och arbetsgivare inte ska drabbas.”

 

Liberalerna

a) ”Vi ser positivt på att parterna tar ansvar för att skapa balans på arbetsmarknaden.”
b) ”Liberalerna vill införa en proportionalitetsprincip, så att tillgripna medel står i rimlig kontrast gentemot det aktören vill uppnå.”

 

Centerpartiet.

Centerpartiet

a) ”Vi tycker det är positivt att parterna tar sitt ansvar för detta.”
b) ”Centerpartiet vill att en proportionalitetsprincip för arbetsmarknadskonflikter införs.”

 

Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna

a) ”Vi välkomnar att parterna är överens.”
b) ”Vi vill införa proportionalitetskrav för sympatiåtgärder och vill också att arbetsrättsliga konfliktåtgärder alltid ska föregås av medling via Medlingsinstitutet.”

 

Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna

a) ”Vi är mycket positiva till att arbetsmarknadens parter löser detta avtalsvägen.”
b) ”Nej.”

 

Fotnot: I början av juni slöts ett avtal mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv om att strejk och andra stridsåtgärder bara tillåts om syftet är att träffa ett kollektivavtal.

 

Svaren till Partikollen är sammanställda av Elin Steen och Stephen Lindholm från Kommunalarbetaren samt Karl Martinsson och Johanna Wreder från Arbetet.