– Vi behöver ta reda på hur det ser ut, men jag gissar att det som kommer bli tydligt är att vårdtyngden har blivit så mycket större och man har inte fått motsvarande bemanning, säger hon.

I ett granskande reportage har KA beskrivit hur personalen i äldreomsorgen i flera kommuner pressas av sparkrav trots att sjuktalen är de högsta på arbetsmarknaden. Camilla Waltersson Grönvall, som själv arbetat i äldreomsorgen när hon var yngre, säger att hon förstår att undersköterskorna i reportaget är arga.

– Det är en enorm förändring som har skett sedan jag arbetade där. Det har blivit som äldre tiders långvård, med ökad vårdtyngd. Jag tror inte alla politiker är medvetna om det.

 

LÄS OCKSÅ: S: ”Vi har stora utmaningar”

 

Moderaterna har lagt fram en rad förslag om hur arbetsvillkoren i äldreomsorgen ska förbättras. Förutom en nationell granskning av arbetsmiljön vill man bland annat ge mer pengar till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård- och omsorg och sjösätta en nationell strategi för personalförstärkning. Bättre möjligheter till löneutveckling är också viktigt enligt Camilla Waltersson Grönvall.

Vidare behöver personalen ges mer inflytande över sin arbetssituation och schemaläggning. Detta är något som enligt Camilla Waltersson Grönvall i högre utsträckning finns inom privat äldreomsorg – som Moderaterna vill uppmuntra.

– Det är min upplevelse efter att ha rest runt om i landet, säger hon.

Kommunal har i en rapport senast i somras granskat arbetsvillkoren i privat äldreomsorg med slutsatsen att anställda i privat driven äldreomsorg har lägre lön, mer osäkra anställningar och generellt är mindre nöjda med sitt jobb. Men Camilla Waltersson Grönvall ifrågasätter den slutsatsen och menar att stort inflytande över sin arbetsdag och möjligheten att byta arbetsgivare också är viktigt. Vårdens medarbetare skall ha likartade möjligheter att påverka sin arbetsmiljö, oavsett driftsform.

Schemaläggning är ju en högst lokal, verksamhetsnära fråga. Hur ska ni från riksnivå förändra det?

– Det här är förankrat i hela partiet och vårt partiarbete ska genomsyra även kommun- och landstingsnivå.

Enligt flera ekonomiska bedömare kommer det att krävas en stor ökning av resurserna till välfärden bara för att klara samma bemanning som i dag. Både Socialdemokraterna och Moderaterna har lovat extra miljarder till välfärden. Men inget parti har presenterat satsningar i nivå med vad experterna menar behövs.

Hur ska ni klara att lösa personalbristen i äldreomsorgen om ni inte ens skjuter till de pengar som krävs för att hålla dagens bemanning, som personalen redan tycker är för låg?

– Det här är vad vi hittills har lagt fram, men det kommer såklart också krävas tuffare prioriteringar av kommunerna.

Vad kommunerna ska dra ner på vill dock Camilla Waltersson Grönvall inte ge något förslag på.

– Jag vill inte från nationell sida tala om vad kommunerna skall prioritera i sina budgetar eftersom de har olika förutsättningar.

Liksom många andra politiker pekar hon på att det även kommer krävas nya arbetssätt och digitalisering för att lösa personalkrisen.

Men kan teknik och nya arbetssätt lösa en personalbrist på omfattningen 67 000 fler anställda fram till år 2026, som Sveriges Kommuner och Landsting har sagt behövs?

– Vi måste både satsa på ökad bemanning, smartare arbetssätt och teknik, man måste göra flera olika saker för att klara det.

De politiska motståndarna pekar ofta på att Alliansen under den förra regeringen kraftigt sänkte skatterna och att det dränerade resurserna till välfärden. Men Camilla Waltersson Grönvall lyfter fram att siffror från Ekonomistyrningsverket, som SVT rapporterat om, visat att ökade skatteintäkter till följd av högre sysselsättning, samtidigt ökade resurserna till välfärden.