– Vi håller på med en rapport där vi tittar på det här, det arbetet har precis startat, säger Tobias Baudin, förbundsordförande för Kommunal.

Personalbristen i välfärden i allmänhet och äldreomsorgen i synnerhet har varit ämnet på flera seminarier under årets Almedalsvecka. På ett seminarium arrangerat av PRO på onsdagen gav Marta Szebehely, professor i socialt arbete Stockholms universitet, en rad förklaringar till varför så många anställda vill lämna äldreomsorgen.

Hennes forskning visar att den svenska äldreomsorgen skiljer sig från andra nordiska länder med sina dåliga scheman, sämre stöd från cheferna och små möjligheter att utvecklas i yrket. I Danmark har två procent av de anställda delade turer minst en gång i månaden. I Sverige är samma siffra 45 procent. För att nämna en nedslående skillnad. Betydligt fler svenska undersköterskor och vårdbiträden vill också lämna äldreomsorgen.

– Att man är missnöjd med arbetstiderna har en väldigt stark koppling till att man vill sluta, säger Marta Szebehely.

I panelen, som bestod av S-veteranen Lars Stjernkvist, tidigare partisekreterare men i dag kommunalråd i Norrköping, Jan Andersson, vice ordförande i PRO, och Kommunals ordförande Tobias Baudin, var alla överens om att arbetsvillkoren måste förbättras.

I Norrköping har man tagit bort delade turer och lovar inför valet att även se över hur man kan minska detaljstyrningen av äldreomsorgen och ge de anställda mer att säga till om hur arbetet läggs upp.

Panelen var också överens om att det behövs höjda skatter och mer resurser till äldreomsorgen.

Men Marta Szebehely menar att det även behövs en ny kortare heltidsnorm, det vill säga att en heltid ska motsvara färre timmar. Sverige har i ett nordiskt perspektiv den högsta heltidsnormen, hävdar hon.

– Jag tror det är dags för en generell arbetstidsreform. Inte sex timmars arbetsdag, men man kanske kan korta litegrann som man gjort i andra länder.

Kortare arbetstid är ett förslag som välkomnas av många kommunalare. När KA skriver om arbetsplatser som prövar sex timmars arbetsdag är läsarintresset stort. Du kan bland annat läsa om det här.

Frågan är dock kontroversiell inom Kommunal. Så sent som 2016 röstade kongressen ner ett förslag om sex timmars arbetsdag, men efter en lång debatt och över 70 motioner i ämnet. Tobias Baudin säger att man måste vara medveten om att ett sänkt arbetstidsmått kommer att tas av löneutrymmet.

– Vi måste välja, ska vi använda det till att satsa på höjda löner, sänka arbetstidsmåttet, förbättra tjänstepensionerna? Hittills har medlemmarna sagt att nej, vi vill ha högre lön det är prio ett.

Han är kritisk till att man pratar om att sänka heltidsmåttet just när det gäller kvinnor i offentlig sektor.

– Man ska för baske mig förbättra arbetsmiljön så att man klarar att jobba utan att bli sjuk.

Men det finns ju medlemmar som är kritiska till att ni driver heltid så hårt för de tycker att arbetsmiljön måste förbättras först?

– Vi måste organisera arbetet så att de har en bra arbetsmiljö. Vi ska inte acceptera att det är just kvinnor som inte ska kunna jobba åtta timmars arbetsdag.

Lars Stjernkvist (S) är dock skeptisk till kortare arbetstid. Han säger att han förstår varför så många slutkörda anställda i äldreomsorgen vill ha det. Men han tror att det kommer bli alltför svårt att genomföra med tanke på att vården har ett sådant stort behov av arbetskraft, ett behov som bara kommer att öka. Då är det bättre att satsa på att ge personalen bra arbetsvillkor.

Kommunals kongress håll i slutet av maj 2019.