Visste du att du måste ansöka hos arbetsgivaren om du vill ha semester? Eller att det inte finns någon lag som tvingar arbetsgivaren att betala en lön för ditt arbete? Vet du vad ett kollektivavtal är?

Det är några av de frågor som boken ger svar på. Den ger också information om bland annat försäkring och pension. Boken innehåller även ett kapitel med tips om vart läsaren kan vända sig för att få mer information eller hjälp att lösa problem som kan uppstå, till exempel till fackförbunden.

Annika Creutzer, som också är ekonom och privatekonomisk expert i bland annat radioprogrammet Plånboken i P1, har skrivit boken på uppdrag av KPA Pension.

Syftet är att informera nyanlända, unga och andra som är på väg att etablera sig på arbetsmarknaden. Boken finns i dag i tryckt form på svenska, engelska och arabiska. På nätet ska den ges ut på ytterligare 15 språk.

– Jag har försökt skriva den utan svåra ord så att den ska vara så enkel som möjlig att förstå. Och jag hoppas att den kan spridas till skolor och arbetsplatser för att vi tillsammans kan försäkra oss om att de unga och nyanlända får information om sina rättigheter och skyldigheter, säger hon.

Tobias Baudin, som medverkade vid det seminarium i Almedalen där boken presenterades, tycker att arbetsmarknadsinformation i skolan är mycket viktig.

Han anser också att arbetsgivarna har ett ansvar att se till att de nya som kommer till arbetsplatsen får den information och introduktion som krävs, men att det också är viktigt med facklig information.

– Vårt fackliga uppdrag är att informera på arbetsplatserna om nyttan av att vara med i facket och om våra kollektivavtal. Det är något vi fokuserar på varje dag.

Han tror att boken kan hjälpa till med att ge information om rättigheter, skyldigheter, försäkringar och pension.

– Vi har på våra arbetsplatser många med utländsk bakgrund. Många av dem är inte med i facket. Det är viktigt att vi kan sälja in vårt fackliga budskap till dem, annars kan vi inte upprätthålla den svenska modellen. Den bygger på att vi har hög facklig organisationsgrad, säger Tobias Baudin.