I ett debattinlägg i ka.se kritiserar arbetsplatsklubb Umeå Trafiks styrelse i Västerbotten LO:s uppgörelse om ändrade konfliktregler. Liknande reaktioner har kommit in i flera läsarkommentarer till Kommunalarbetaren.

Uppgörelsen innebär att strejk och andra stridsåtgärder bara tillåts om syftet är att träffa kollektivavtal. Men det avtalet får inte tränga undan villkoren i ett redan existerande kollektivavtal som ett annat fackförbund har.

Enligt Torbjörn Johansson påverkar överenskommelsen inte Kommunal eller något annat LO-förbund. Udden är enligt honom riktad mot Hamnarbetareförbundet och SAC som han kallar ”extremistfack” och som inte tillhör LO.

De kan idag ta till konflikt när som helst i vilken fråga som helst eftersom de saknar kollektivavtal och därmed fredsplikt.

Torbjörn Johansson tycker att det är orimligt att dessa fack kan ta strid för bättre förmåner än LO:s avtal.

– Extremistfacken riskerar ju ingenting. Misslyckas de med sina strejker kommer de ändå aldrig att få sämre villkor än vad som gäller i våra avtal.

Han säger att han egentligen inte vill gå med på att begränsa strejkrätten. Men att det är nödvändigt mot bakgrund av den långvariga konflikten i Göteborgs hamn.

– Vi kan inte gå med på att 200 medlemmar i Hamnarbetareförbundet i Göteborg med sitt agerande äventyrar strejkrätten för alla andra på arbetsmarknaden. Efter valet hade det mycket väl kunnat komma lagändringar om kraftig begräsning av strejkrätten.

Det är inte bara allianspartierna och SD som stöder arbetsgivarnas krav om ändrade konfliktregler. Även regeringen har sett detta som nödvändigt för att lösa konflikten i Göteborgs hamn. Regeringen tillsatte en utredning som i dagarna skulle presentera ett förslag om vilka förändringar i strejkrätten som behöver göras.

Enligt Torbjörn Johansson var det nödvändigt att innan utredningen var klar och före valet hitta en uppgörelse som inte drabbar Kommunal och andra LO-förbund.

– Det hade varit oansvarigt av oss att inte agera och istället låta extremistfacken äventyra vår strejkrätt, säger han.