SVAR: Karensdagen är reglerad i lag och Kommunals kongress beslutade förra året att förbundet ska verka för att karensavdraget avskaffas. Vi arbetar med frågan och som ett första steg föreslår Kommunal att man i stället ska införa ett så kallat karensavdrag, som innebär att ingen förlorar mer än 20 procent av veckolönen vid sjukdom. 

På längre sikt anser Kommunal att både karensdag och karensavdrag bör slopas helt. 

Jonas Nilsson, 

ombudsman på Kommunal

 

Fotnot: I maj i år beslutade riksdagen att införa karensavdrag i stället för karensdag från den 1 januari 2019.

 

Illustration: Felicia Fortes