Som fackförening behöver vi många eldsjälar som dagligen arbetar för att vår fackförening ska hålla god kvalitet och växa för att bli så stark som klimatet kräver. Inom Kommunal finns det en mängd personer som arbetar för att andra ska ha det bra och flera av dem sitter med i styrelser runt om i landet.

I sektioner, på avdelningar och förbund. Alla behövs.  

För de flesta stannar den fackliga kampen på deras arbetsplatser, medan det för andra finns lust och vilja att engagera sig i fler forum och kanske bli vald för ett fackligt uppdrag utanför arbetsplatsen. Några väljs in i styrelser och inte sällan väljs de om och sedan om igen. 

Eftersom situationen på våra arbetsplatser runt om i landet är föränderlig menar vi att det är viktigt att vi som företrädare aktivt följer den förändringsresan. Våra representanter runt om i varje styrelse behöver vara lika färgstarka som de arbetsplatser vi representerar. 

Vi skriver en motion till kongressen 2019 som handlar om begränsat antal mandatperioder i styrelser. Vi kan inte sitta för länge på våra styrelseposter. Engagemang håller sällan samma nivå år ut och år in. Därför menar vi att förtroendevalda också behöver bytas ut, röra på sig då och då, för att ge utrymme för nytänkande men också ge möjlighet för nya personer att komma in och bli hörda. 

Kommunals styrelser bör representera medlemskåren. Gör den det? Det finns mycket visdom och erfarenhet hos dem som suttit under flera mandatperioder och vi menar att den kunskapen inte kommer att gå förlorad utan snarare nå ut till fler. Vi behöver vara generösa med vår kunskap för att nå en välfungerande facklig återväxt. 

Vi vill mer och då behöver vi bli fler. I våra uppdrag som handledare har vi varje vecka ynnesten att möta nya ombud. Det bubblar av iver och nytänkande. Idéer bollas och berättelser delas om hur deras fackliga vardag ser ut. I våra kurssalar speglas verkligheten. Vi blåser på glöden och ser kamplust flamma upp. Ivern att göra allt de kan för sina arbetskamrater. Tänk om vi kunde få in mer av denna lust i våra styrelser på ett lättare sätt än i dag. Då tror vi att vår fackförening skulle få en rejäl skjuts.  

Vi fyra som står bakom denna motion stämde träff i en park i Lund, där vi under en mysig picknick lade grunderna för det som kommer att bli vår motion. Följ med på vår resa! Berätta gärna för oss vad ni tycker. Stötta den, ni som vill. Ju fler, desto starkare. Oavsett resultatet som kommer efter kongressen har vi dragit vårt strå till stacken och vi njuter i fulla drag av vår rätt att använda våra röster!

 

Tina Christensen,
badmästare, Kvidinge

Sofia B Sigfridsson,
kock, Malmö

Martina Karlsson,
undersköterska, Tomelilla

Kristina Ruuth Olofsson,
undersköterska, Sjöbo