Som KA kunde berätta i går ser arbetsgivare i äldreomsorgen mellan fingrarna och anställer personer som inte kan tillräckligt bra svenska, eftersom det är så svårt att hitta personal. Det leder till sämre arbetsmiljö, otrygghet för brukarna och rena missförhållanden.

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL, sade i går till TT att bristen på arbetskraft gör att de tvingas anställa personer som inte är så bra på svenska, att det kommer fortsätta att vara så och att de som har otillräcklig svenska får lära sig medan de jobbar.

Det får Kommunals ordförande Tobias Baudin att ryta till.    

– Det här är ansvarstyngda och kvalificerade jobb och då måste det vara ett krav att man kan det svenska språket. Det är en oacceptabel hållning från arbetsgivarna och SKL att säga att de tvingas anställa människor som inte behärskar det svenska språket. Det innebär en risk för liv och hälsa. Har man ändå gjort det måste man lösa det genom att fixa utbildning, säger Tobias Baudin.

Han säger också att han reagerar starkt på att personalen i äldreomsorgen, som redan har en pressad situation, förväntas agera språklärare på arbetsplatserna. Som KA berättat kan exempelvis personer som är dåliga på svenska börja jobba självständigt efter endast tre dagars introduktion.

Men om det är så svårt att hitta personal, är det ändå inte bättre att anställa någon som är dålig på svenska än ingen alls?

Ansvaret ligger på arbetsgivaren och jag anser att det måste vara ett krav att kunna svenska för att kunna jobba inom vården och omsorgen. De har vetat det här under lång tid. Det är klart att de som har kommit hit kommer att vara räddningen för Sverige och för välfärden, men man kan inte gena och skicka ut folk i jobb innan de har fått utbildning och kan språket.

Tobias Baudin menar att arbetsgivarna kan göra mycket för att locka personal till äldreomsorgen, som att se till att alla som arbetar deltid får arbeta heltid, att ge visstidsanställda tillsvidareanställningar, garantera de som går utbildning fasta jobb och förbättra lönerna och villkoren så att fler söker sig till äldreomsorgen och de som jobbar där stannar kvar.

Vi har fått starka reaktioner på granskningen och en del menar att det visar hur man ser på äldreomsorgen, att det ses som en slasktratt där vem som helst kan få jobb, vad säger du om det?

– Det säger något om hur man ser på inte minst hemtjänsten. Att jobba som undersköterska i hemtjänsten är kanske det mest avancerade jobbet du kan göra. Du är helt utelämnad till dina egna kunskaper. Att i det läget skicka ut människor som inte kan svenska språket, det är en risk för samhällsmedborgarna och ni har ju också lyft hur illa det kan gå. Det är väldigt allvarligt och jag beklagar den synen man har på de här yrkena. Jag tror att det är precis det som gör att statusen inte höjs.

KA söker ansvariga på SKL.