Under hela 2000-talet har löneinkomsterna ökat totalt. En majoritet av svenskarna har fått det bättre ställt. Samtidigt finns en ökande andel av befolkningen som halkat efter.

KA:s artiklar visar att det i dag är 14 procent av hela befolkningen eller 13 procent av dem i åldern 20-64 år som riskerar att bli fattiga. Många av dem är ensamstående föräldrar, har visstidsanställningar eller har hamnat utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Karl-Petter Thorwaldsson är kritisk mot utvecklingen.

– Vi måste satsa på välfärden. Det har vi råd med. Skillnad om det hade varit 1993 eller 1994 när vi hade miljarder i underskott. Men vi är rika i Sverige i dag. Vi har ett stort budgetöverskott. Att inte göra det i dag det är skamligt. Vi behöver ha ett bra skydd mot arbetslöshet och sjukdomar. Om det är så att några inte kan leva upp till de hårda krav på arbetsmarknaden i dag så är det bättre att vi har skyddsnät som stöttar än att några hamnar utanför och blir fattiga.

Allt fler hamnar under fattigdomsgränsen.

LÄS OCKSÅ: De lever under fattigdomsgränsen

Vilket ansvar har ni för den här utvecklingen?

– Man kan säga så här. Vi har fokuserat på dem som är i sysselsättning och vi tecknat kollektivavtal för. Där har vi varit lyckosamma och arbetstagarna i Sverige har fått en väldigt bra löneutveckling de senaste tjugo åren. Men det är klart att man i efterhand kan säga att vi kanske redan i början av 00-talet borde ha tillsatt den här jämlikhetsutredningen. Problemet har vuxit under hela 2000-talet och det är på ren svenska förjävligt att vi har så många som är på väg att gå ut i fattigdom i Sverige, det är ju skamligt.

LO arbetar med en jämlikhetsutredning som de redan släppt delrapporter ur. Den ligger till viss del till grund för den debattartikel i SvD om problem på arbetsmarknaden och i välfärden som han skrivit tillsammans med LO:s första vice ordförande Therese Gouvelin. De menar att Socialdemokraterna borde ta ett större ansvar för att bland annat höja pensionerna för de fattigaste pensionärerna, få till en fungerande a-kassa och ge kvinnor en trygg arbetsmarknad.

– Det är bara hälften av arbetarkvinnorna som arbetar heltid. Resten är deltidare och många av dem är ensamstående. Där i den gruppen finns en stor andel av de fattiga. De som lever tillsammans med en partner klarar sig på att den andra har heltidsjobb, de som är ensamstående och har deltidsjobb, de hamnar under fattigdomsgränsen.

Men det är inte bara de som arbetar som behöver få högre löner. Han menar också att bidragen och ersättningarna från de statliga försäkringarna måste höjas.

– Det är en kontroversiell sak att säga men a-kassan behöver komma upp ytterligare och jag tycker också att vi måste se på andra socialförsäkringar. De har inte fått någon höjning, utöver barnbidragen som höjdes nu i våras. Annars ligger alla still egentligen sedan milleniumskiftet.

Han menar också att det är det är allt för många som halkar utanför systemen. Det gäller bland annat den som arbetar deltid och blir arbetslös.

– I dag är det bara en av fyra i arbetslöshet som har a-kassa. Det är för svårt att kvalificera sig och krävs många arbetade timmar för att göra det, säger han och tillägger snabbt att han vet att det kommer att komma politiska förslag inom kort när det gäller a-kassan.

– Jag kan inte säga något just nu. Men jag vet att politiken förstått att det behövs och att det i närtid kommer att komma förslag på det området.

När det handlar om tryggare anställningar framhåller Karl-Petter Thorwaldsson att han är stolt över att de flesta arbetare i Sverige har det bra.

– Har man ett heltidsjobb i Sverige så kan man leva på sin lön utan bidrag vid sidan om.

Däremot menar han att det måste till starka åtgärder för att de som i dag lever på den ovissa delen i arbetsmarknaden ska få det lika bra.

– Problemet är att 700 000 inte har det. De har hyvlade tjänster och visstid. Det är just i den gruppen som många hamnar i en halvgrå eller svart ekonomi som en del arbetsgivare utnyttjar framförallt i vissa branscher.

Lösningen menar han ligger i avtal mellan arbetsmarknadensparter.

– Att som Kommunal har gjort skriva kollektivavtal med motparterna om att från ett visst datum ska alla inom den sektorn erbjudas heltid tillsvidare. Det är det mest radikala förslaget som vi har sett på senare år och det visar vägen för alla oss andra.