Vi sjuksköterskor och undersköterskor som jobbar inom slutenvården på sjukhusen har ett större behov av återhämtning än vad dagens arbetsliv ger möjlighet till. All tillgänglig forskning säger oss att skiftarbete sliter på hälsan mer än att jobba kontorstider. Därför är det hög tid att både Kommunal och Vårdförbundet gemensamt arbetar för att, med bibehållen lön, införa sex timmars arbetsdag alternativt trettio timmars arbetsvecka som normalarbetsvecka.

I Göteborgs kommun infördes sex timmars arbetsdag som projekt på Svartedalens äldreboende. Projektet på Svartedalen har tydligt visat att sex timmars arbetsdag är rätt väg att gå. Det ger mindre sjukfrånvaro, mindre stress, bättre trivsel, mer tid för familj och återhämtning och fler får jobb. Sjukvården skulle med förkortad arbetstid bli ett attraktivt yrke. Vila och fritid för personalen kommer leda till mer effektiv och säker vård.

I dag har personalen inom vården en orimlig arbetsbörda som ständigt hotar att bli värre. Istället för en hög arbetslöshet och allt för hög arbetsbelastning för de få som arbetar kan fler få jobb och färre bli sjukskrivna på grund av utbrändhet.

Kravet på arbetstidsförkortning är ett rättvisekrav. Ökad produktivitet och växande rikedom i samhället måste äntligen omfördelas till vår fördel. Vi som arbetar inom vården har under hela 2000-talet fått stå tillbaka när samhället istället har satsat på rut-avdrag och skattesänkningar för dem som tjänar bäst. Det är hög tid att Kommunal och Vårdförbundet kräver att vi medlemmar får ta del av de vinster som skapas i samhället.

Ingrid Frejd,
undersköterska avd 136 Sahlgrenska

Hannah Ascher,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Beatrice Jonsson,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Malin Holm Caffin,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Stina Heyman,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Signe Harlén,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Elsa Friberg,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Leonora Lundvall,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Lina Wallin,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Emma Hoof,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Lisa Peterson,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Cecilia Sohlé,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Judit Broberg,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Märtha Malmberg,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Chiara Paolicchi,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Frida Johansson,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Nils Rodhe,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Johanna Pousette,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Toine Berntzen Ljungberg,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Gill Rajveer,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Arbresha Doroá,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Sara Persson,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Patrick Helgesson,
undersköterska avd 136 Sahlgrenska

Frida Söderström,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Christian Axelsson,
undersköterska avd 136 Sahlgrenska

Linnea Andersson,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Kersti Antonsson,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Erica Wärja,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Lydia Pettersson,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Suad Parang,
undersköterska avd 136 Sahlgrenska

Mahabad Hussein,
undersköterska avd 136 Sahlgrenska

Therese Evenholm,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Anna Alvarose,
undersköterska avd 136 Sahlgrenska

Sahar Fahim,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Sharzad Hashemi,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Josefin Kullberg,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Linda Edman Andersson,
sjuksköterskestudent avd 136 Sahlgrenska

Jakob Doshé,
sjuksköterskestudent avd 136 Sahlgrenska

Nils Sundén,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Joanna Dahlgren,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Jessica Komi,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Frida Alvhede,
sjuksköterska avd 136 Sahlgrenska

Jenny Malmgren,
undersköterska avd 357 Östra sjukhuset

Jonas Fahger,
sjuksköterska avd 357 Östra sjukhuset

Amanda Chrona,
undersköterska avd 357 Östra sjukhuset

Pia Karlsson,
undersköterska avd 357 Östra sjukhuset

Mona Iskander,
undersköterska avd 357 Östra sjukhuset

Viola Eckermark,
undersköterska avd 357 Östra sjukhuset

Oskar Gustavsson,
sjuksköterska avd 357 Östra sjukhuset

Karin Jansson,
undersköterska avd 357 Östra sjukhuset