Utredningen om att föreslå en ny LSS-lagstiftning (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrande) tillsattes 2015 av förra barn- och äldreministern Åsa Regnér (S). I direktiven till utredningen fanns krav på att föreslå förslag som ska minska kostnaderna för LSS, vars kostnader har ökat kraftigt sedan reformen infördes 1994. Det har varit många avslöjanden om fusk inom assistansbranschen, men det senaste året också många rapporter om människor som förlorar sin assistansersättning. Det har även läckt ut diskussioner om förslag från utredningen, som bland annat skulle innebära att barn och äldre förlorar rätten till personlig assistans.

Nu backar regeringen från det mycket kritiserade uppdraget att minska kostnaderna, meddelade barn- och äldreminister Lena Hallengren (S) på en presskonferens på måndagen.

 – LSS-utredningens besparingskrav tas bort. Utredaren ska hålla sig till gällande kostnadsramar. Utredningen behöver också längre tid på sig, sade Lena Hallengren.

Utredningen skulle vara klar den 1 oktober i höst, men har nu fått till den 15 december på sig. 

Lena Hallengren sade också på presskonferensen att hon sedan hon tillträdde i början på mars i år har arbetat med att ”återupprätta dialogen” med funktionshinderrörelsen.

– Vi har behov av en lagstiftning som fungerar bättre än dagens. Det måste bli tydligare för de som behöver stöd så att de kan leva och planera sina liv. Lagen behöver förändras för att erbjuda förutsägbarhet.

Lena Hallengren fick frågan om detta innebär att regeringen inte längre är orolig för kostnadsutvecklingen inom LSS.

– Kostnadsutvecklingen har varit en angelägen fråga men jag vill verkligen understryka att utredarens främsta uppdrag är att lämna förslag som gör att den som är i behov av stöd får det. En rättighetslagstiftning är en rättighetslagstiftning, men den måste också vara kostnadseffektiv. Men i första hand ska utredaren lämna förslag för att se till att lagstiftningen är modern.

Det är oklart om detta innebär att regeringen kan tänka sig att LSS kan få kosta mer än i dag.