Barngrupperna ökar i Stockholms förskolor, samtidigt som personaltätheten sjunker. Många anställda går nu på knäna för att försöka bedriva en god förskoleverksamhet för barnen. Det som fått bägaren att rinna över för de anställda i förskolorna är i många fall reformen om rätt till heltid på förskolan även för barn till föräldralediga som infördes inför 2017.

Om detta vittnar många av Stockholms stads barnskötare och förskollärare i uppropet #pressatläge. Heltidsreformen innebär att barn till föräldralediga kan vara på förskolan hela tiden den har öppet, i flera fall i över 10 timmar per dag, och därmed minskar inte barngrupperna längre vid klockan 15 som de gjort tidigare. Personalen har nu ännu mindre tid för återhämtning eller planering och bränner ut sig genom alldeles för långa och intensiva arbetsdagar.

Socialdemokraterna, med skolborgarrådet Olle Burell i spetsen, har drivit igenom reformen helt utan att utreda konsekvenserna och helt utan att tillföra några resurser. De har också under sin mandatperiod givit förskolan ekonomiska tillskott som är så låga att flera stadsdelsförvaltningar tvingats svara att pengarna inte räcker till mer än att klara löne- och prisökningar. Därför är det oförskämt, mot anställda och mot barn och föräldrar, när Olle Burell viftar bort kritiken. Det gör han i en artikel i Mitti där han menar att Liberalernas kritik mot reformen ”i grund och botten handlar om en fixering vid skattesänkningar – inte om barnens faktiska välmående”.

Nu är det dock så att Socialdemokraterna inte har lagt en enda krona på heltidsreformen, utan tycks anse att förskoleutbyggnaden ska betalas med personalens arbetsvillkor. Det anser inte jag. Utöver det så kostar minskade barngrupper pengar, något som socialdemokraterna aldrig givit till vare sig förskola eller skola. Att antyda att Liberalerna vill spara pengar när vi i själva verket kräver mer resurser till förskolan är varken logiskt, rimligt eller hederligt. 

Det är lätt för socialdemokrater att kasta skattesänkningar i ansiktet på borgerliga politiker, men det är inte lika lätt att göra det i ansiktet på socialliberaler. Socialliberalismen fokuserar på varje individs möjlighet att bestämma över sitt eget liv och att alla barn får en god utbildning är nyckeln till det. Det går bara att ge om personalen har rimliga villkor och löner. Liberalerna kommer därför alltid prioritera förskola och skola.

Vad Socialdemokraterna prioriterar är oklart. Inte är det våra barn och anställda i alla fall. Det ska bli intressant den dagen som Socialdemokraterna får stå till svars för försämringarna inom förskolan och skolan i Stockholm, liksom de makabra försämringarna av den personliga assistansen som man genomfört på nationell nivå. En klädsam början kunde vara att Olle Burell svarar stadens förskolepersonal om hur han tänkt förbättra deras arbetssituation. Och om han faktiskt erkände att vittnesmålen bakom #pressatläge faktiskt finns.

 

Lotta Edholm (L),
oppositionsborgarråd och gruppledare