I Sverige behöver vi till vardags inte fundera så mycket vatten. Öppna kran, tryck på spolknappen eller hoppa in i duschen så finns det där. Rent, klart och oslagbart.

I morgon – på Världsvattendagen – så kan det trots allt vara läge att ägna det faktum att nästan 90 procent av Sveriges befolkning får sitt vatten från kommunala vattenverk. De förser oss med 1 100 miljoner kubikmeter rent vatten om året. Det är cirka 280 liter rent vatten per person och dygn, även om det också förbrukas av bland andra industrin, i sjukvården och skolor. Tillsammans med avloppsnäten är vattenledningsnäten 159 000 kilometer långa – det motsvarar fyra varv runt jorden!  Och allt detta fungerar tack vare medlemmarna i Kommunal som lagar ledningar, stoppar läckor och utför tester för att hålla koll på kvalitén.

Vi har naturligt god tillgång till färskvatten, vi har uppbyggda system för att rena och transportera det – och medlemmar i Kommunal som sköter om det. Tacka tusan för att Sverige har bland världens bästa vattenkvalité.

Mot den bakgrunden är det märkligt att det idag säljs cirka 25 liter flaskvatten per person och år i Sverige. Vi köper alltså vatten som i förlängningen har en negativ effekt på vattenförsörjning – inte minst genom påverkan på klimatet. Att producera och frakta en liter flaskvatten drar minst 300 gånger så mycket energi som att tappa upp samma mängd ur kranen. Detta trots att vårt kranvatten i stort sett är gratis, lokalproducerat och energisnålt i jämförelse med att frakta flaskor.

Därför är det väldigt roligt att kunna meddela att Kommunal nu kranmärker sitt vatten. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Genom kranmärkningen tar vi ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

Själva vattendagen kommer jag personligen ägna åt att träffa medlemmar och göra praktik vid Norsborgs vattenverk. Där arbetar de anställda med att i flera steg rena vattnet innan det pumpas ut i ledningsnätet till de boende i Stockholmstrakten.

 

Tobias Baudin,
förbundsordförande Kommunal