– Det kanske inte är förvånande men det är alarmerande att andelen ökar som tänker lämna jobbet. Om människor som jobbar i dag tänker sluta för att de tycker att det är för dålig arbetsmiljö, för lite inflytande och för dålig lön. Då har vi ett ännu större rekryteringsbehov än det som sagts, sade Kommunals ordförande Tobias Baudin när rapporten presenterades på torsdagen.

På sex år har andelen som vill lämna jobbet i äldreomsorgen ökat med fem procentenheter från 22 till 27 procent, visar undersökningen som 6 585 slumpvis utvalda medlemmar i äldreomsorg har deltagit i.

De svarande har också fått skatta graden av ansträngning, stress, inflytande, återhämtning, arbetsglädje med mera. Här döljer sig, enligt Kommunal flera orsaker till att var fjärde vill sluta.

Till exempel svarar 83 procent av dem som inte vill vara kvar i yrket att de upplever jäkt och psykisk ansträngning minst en gång i veckan, medan 72 respektive 76 procent av dem som tänkt sig vara kvar i yrket säger sig uppleva samma sak. På frågorna om motivation och arbetsglädje är skillnaderna mellan de två grupperna ännu större.

– Vi ser att andelen som känner glädje och är motiverade minskar med graden av psykisk ansträngning och stress, sade rapportförfattaren Yeshi Wondemneh.

I rapporten lyfter Kommunal fram kända krav som undersköterskelegitimation, fler chefer och ökade möjligheter till karriärvägar.

Vilken är den enskilt största åtgärden för att få fler att vilja stanna inom äldreomsorgen?

– Anställ fler. Sen finns det annat som är viktigt också, säger Tobias Baudin

Detta är väl inte enda yrket där man upplever det stressigt?

– Nej det spelar egentligen ingen roll om du jobbar på ett särskilt boende eller i hemtjänsten, på sjukhus eller en förskola så vittnar alla om att det är en alldeles för slimmad bemanning. Och därför har vi så starka krav på att man måste anställa fler och det kommer att kosta pengar, säger Baudin.

Han påpekar också att man kan vända på det och se att nästan 60 procent av de tillfrågade vill stanna kvar i yrket.

– Det är ändå väldigt många som trivs på jobbet, så är det ju

I paneldebatten som hölls i samband med att Kommunal presenterade sin rapport deltog Annelie Stranz, forskare i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon lyfte fram saker som ohälsa och dåliga arbetsvillkor och uttryckte viss skepsis till att övergången till heltid som norm och att bättre chefskap ska lösa en del av problemen.

– Ohälsan ökar i den här gruppen. Vi vet det genom forskning, genom arbetsmiljörapporter. Att då prata om heltid och samtidigt veta att ohälsan ökar och att man inte kan jobba till man är 65. Då förstår inte jag hur chefskapet ska kunna fixa det här, sade hon.

Här går det att läsa hela rapporten. 

Fakta/Kommunals rapport, "Personal som stannar"

Vill du jobba i samma yrke som nu om tre år?

Ja                  60 procent

Vet ej            13 procent

Nej                27 procent

 

I vilken utsträckning är ditt arbete psykiskt ansträngande respektive jäktigt?

Av dem som vill jobba kvar svarar:

72 procent att det är jäktigt minst en gång i veckan.

76 procent att de upplever psykisk ansträngning minst en gång i veckan.

Av dem som inte vill jobba kvar svarar:

83 procent att det är jäktigt och att de upplever psykisk ansträngning minst en gång i veckan.

 

Ser du ofta fram emot att gå till jobbet?

Av dem som vill jobba kvar svarar:

11 procent något eller inte alls.

Av dem som inte vill jobba kvar svarar:

39 procent något eller inte alls.

 

Läs rapporten: kommunal.se