Det är Gunilla Malmborg som är regeringens utredare och som har i uppdrag att se över lagen om stöd och service till vissa funktionshinder, LSS. Och enligt SVT innehåller det förslag som nu skickats ut till experter inom området kraftiga inskränkningar i rätten till assistans.

Barn under tolv år ska, oavsett funktionsnedsättning, inte ha rätt till personlig assistans. I stället ska de få en ny insats som kallas ”omvårdnad och stöd för barn”.

Äldre personer över 80 år ska inte heller ha rätt till personlig assistans enligt vad SVT erfar. Dessa ska i stället få vanlig kommunal äldreomsorg.