– Jag inser att vi måste ta tag i den här frågan, säger Gunnar Sundqvist, utredare på SKL:s arbetsgivarpolitiska avdelning.

Allt fler barnskötare anser att arbetet i förskolan är psykiskt ansträngande. Arbetsmiljön upplevs som jäktig och många har svårt att hinna ta en längre rast.  En del överväger därför att lämna yrket. Det visade en rapport från Kommunal i förra veckan.

På SKL anser man att resultatet är oroande.

– Vi ser ju att barnskötare som yrkesgrupp verkligen behövs, säger Gunnar Sundqvist.

Att förskolan har höga sjuktal och att många anställda drabbas av stress och utmattning är ett välkänt problem som bland annat Kommunalarbetaren har uppmärksammat i en rad artiklar.

Vad gör arbetsgivarna för att minska arbetsbelastningen och stressen i förskolan?

– Det är väldigt mycket på gång på stressområdet. Det är extremt prioriterat, säger Gunnar Sundqvist och tar som exempel det åtgärdspaket som presenterades av SKL och Kommunal hösten 2016 med syfte att minska sjukskrivningarna.

Hittills har det dock inte haft effekten att sjuktalen minskat. I kommunerna har ökningen dock stannat upp.

Utbildningsorganisationen Sunt Arbetsliv håller också på att ta fram stöd och utbildningsmaterial som ska stötta chefer och skyddsombud i arbetet för en bättre arbetsmiljö.

– Cheferna är ju nyckelpersoner för att fånga upp de tidiga signalerna om ohälsa.

Men finns det några tecken på att arbetsgivarna tar det här på allvar?

– Självklart tar arbetsgivarna frågan på allvar, men exakt vad som skett ute i verksamheterna vågar jag inte svara på. Men man kan ju i alla fall se att sjuktalen planat ut i kommunerna, säger Gunnar Sundqvist.

Vad som definitivt kräver mer åtgärder är bullret i förskolan, anser Gunnar Sundqvist. Han arbetade tidigare som inspektör på Arbetsmiljöverket och reagerar på att en majoritet av barnskötarna i enkäten uppger att de har problem med ljudnivån på sin arbetsplats.

– Jag blir beklämd över att man inte har fått ordning på de här frågorna på ett bättre sätt. Tillsammans med facket skulle arbetsgivarna kunna göra mer och när man arbetar systematiskt med ljudmiljön på förskolorna har det ofta påtagliga effekter på arbetsmiljö och trivsel, säger Gunnar Sundqvist.

Forskning har tidigare visat att så många som var tredje anställd i förskolan lider av tinnitus. I Kommunals enkät svarar de flesta att arbetsplatsen vidtagit åtgärder för att minska bullret. Men mycket tyder på att insatserna inte är tillräckliga eftersom så många anställda fortfarande lider av ljudnivån, påpekar Kommunal. 27 procent av de barnskötare som upplever problem med buller uppger att det inte har gjorts något åt problemet på deras arbetsplats.