– Det här borde skicka en tydlig signal till arbetsgivarna att de behöver göra mer för att förbättra arbetsbelastningen och förbättra bemanningen, säger Maria Ahlsten, utredare på Kommunal.

Förskolan har länge varit en av de arbetsplatser som haft störst problem med stress och utmattning. Efter äldreboenden är förskolan den sektor som har högst andel långa sjukskrivningar.

Kommunals rapport om stressen i förskolan visar att den negativa utvecklingen består. 72 procent av barnskötarna anser att arbetet är psykiskt ansträngande minst en dag i veckan. För 37 procent av barnskötarna är den psykiska belastningen påtaglig varje dag.

Bland de fast anställda är siffran 39 procent. Det är en ökning med 15 procentenheter från 2012 då motsvarande siffra var 24 procent. En kraftig försämring, konstaterar Kommunal.

LÄS OCKSÅ: Stress stor orsak till sjukskrivningar

Rapporten bygger på Kommunals medlemsundersökning och telefonintervjuer med drygt 3 000 barnskötare som är medlemmar i Kommunal.

Regionala siffror visar att avdelning Väst och Stockholm sticker ut negativt. I avdelning Väst, som omfattar Västra Götaland, Bohuslän samt norra Halland, är det 43 procent av samtliga barnskötare som tycker att arbetet är psykiskt ansträngande i stort sett dagligen och i Stockholm ligger siffran på 41 procent.

Många anställda upplever också arbetsmiljön som jäktig. 54 procent av de tillsvidareanställda barnskötarna upplever det i stort sett dagligen. För de visstidsanställda är motsvarande 43 procent.

Att de fast anställda upplever arbetet som mer pressande tror Kommunal beror på att de får ta större ansvar för verksamheten. Enkäten visar också att en av fem barnskötare varje dag har svårt att ta en lång rast.

Buller är ett annat arbetsmiljöproblem i förskolan. En studie från 2012 visade att så många som en tredjedel av all personalen i förskolan lider av tinnitus. Och buller kan förvärra stressen. Stressade personer blir nämligen mer känsliga för höga ljud.

LÄS OCKSÅ: Experter ska stötta sjuka kommuner

Kommunals enkät visar att drygt sju av tio barnskötare upplever problem med ljudnivån på sin arbetsplats. De flesta svarar att man har vidtagit åtgärder på arbetsplatsen för att minska med bullret.

Men mycket tyder på att insatserna inte är tillräckliga eftersom så många anställda fortfarande lider av bullret, påpekar Kommunal i rapporten. 27 procent av de barnskötare som upplever problem med buller uppger att det inte har gjorts något åt problemet på deras arbetsplats.

Den dåliga arbetsmiljön påverkar barnskötarnas lust att stanna kvar i förskolan. Av dem som tycker att arbetet är psykiskt ansträngande varje dag säger 31 procent att de inte vill fortsätta arbeta som barnskötare om tre år.

Bland de fast anställda utbildade barnskötarna som tycker att arbetet är psykiskt ansträngande varje dag, uppger 29 procent att de vill sluta. 

– Det är alarmerande med tanke på de stora rekryteringsbehov som redan finns, säger Maria Ahlsten.

Läs hela rapporten: Tid för lärande och omsorg