Riksåklagaren Anders Perklev, som leder utredningen, presenterade i dag ett delbetänkande.

Utredningen föreslår att ett nytt brott införs i brottsbalken, blåljussabotage.

Det nya brottet gör det straffbart att störa, angripa eller hindra polis och räddningstjänst när de utför sitt arbete.

Förslaget innebär också hårdare straff vid skadegörelse mot utryckningsfordon eller angrepp mot polisens hundar eller hästar.

Straffet för blåljussabotage föreslås bli två till fyra års fängelse i normalfallet. Vid grova fall, till exempel när någon person avlider på grund av att räddningstjänsten har hindrats i sitt arbete, kan brottet ge upp till livstids fängelse.

Utredningen föreslår även att det lägsta straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman, som poliser, höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Och att det högsta straffet höjs från fängelse i fyra år till fängelse i sex år.

Dessutom föreslår utredningen att en ny bestämmelse införs i brottsbalken som innebär att domstolen ska se särskilt strängt på fall där någon med våld eller hot har angripit en person på grund av dennes arbete. Det kan gälla personal inom vården och hemtjänsten. Men också personal inom socialtjänsten, brevbärare och journalister.

Enligt förslaget ska detta börja gälla från den 1 januari 2019.

Justitieminister Morgan Johansson (S), tycker att utredningens förslag är bra. Det ska nu skickas ut på remiss innan regeringen kommer med ett lagförslag som ska antas av riksdagen.

Under tiden fortsätter utredningen sitt arbete, bland annat med att titta på utökad möjlighet till att kroppsvisitera personer som har tagits i förhör av polisen.