Skyddsombudet vill vara anonym. Vi kan kalla henne Ylva. Hon arbetar som undersköterska på en stor arbetsplats där man länge haft problem med en manlig kollega som utsatt sina kvinnliga kolleger för sexuella trakasserier. Ylva är övertygad om att ledningen känner till hans agerande eftersom han inte längre får arbeta med unga kvinnliga praktikanter.

– Alla vet ju om det här, alla har sett honom på personalfester hur han beter sig. Men man lägger locket på och säger att han är sån, det är inget att bry sig om. De här normerna har alltid funnits hos oss och vad jag vet har ingen vare sig vågat anmäla eller gå till facket.

LÄS OCKSÅ: Tyst på facket om sextrakasserier

I stället har kvinnor som utsatts slutat på arbetsplatsen. Ylva som arbetat i många år i vården säger att hon aldrig har hört talas om att facket kan hjälpa till i sådana här situationer. Sexuella trakasserier är aldrig något som diskuterats på fackliga möten som hon varit med på, vilket hon tycker är dåligt. Som skyddsombud är det svårt att veta hur man ska agera när de kvinnor som drabbas inte vill anmäla.

– Jag har sagt att herregud det här måste du gå till chefen med. Men de törs inte det. Vad ska jag göra då? Jag anklagar mig själv också, jag är lika urusel som inte gör något. Men hade jag mer kött på benen hade jag inte tvekat att dra igång en process mot den här mannen.

LÄS OCKSÅ: Om du utsätts för sexuella trakasserier

När Ylva gått fackliga utbildningar har hon aldrig varit med om att sexuella trakasserier tagits upp som ämne. Som KA granskning visat finns ämnet knappt med på utbildningarna för skyddsombud och arbetsplatsombud. Ylva känner sig dåligt rustad att hantera sådana här händelser.

– Jag tror det finns för lite kunskap, både hos oss ombud och de högre upp på sektioner och avdelningar om hur man ska gå till väga. Det finns inga redskap för det.

LÄS OCKSÅ: Sextrakasserier tas inte upp i facklig utbildning

Ylva är ändå hoppfull efter metoo-uppropen. Hon tycker att det känns som en revolution håller på att hända och hoppas att fackförbunden nu ska bli bättre på att lyfta frågorna ute på arbetsplatserna. På hennes egen arbetsplats har något redan skett, trakasserierna har avtagit.

– Det blivit lugnare, alla är mer medvetna om problematiken nu, säger Ylva.

LÄS OCKSÅ: Här är vittnesmålen i #metoo