Om du utsätts för sexuella trakasserier på jobbet:

1. Vänd dig till din närmsta chef och till skyddsombudet på din arbetsplats. Skyddsombudet ska direkt ställa krav på arbetsgivaren att åtgärda arbetsmiljöproblemet.

2. Arbetsgivaren är skyldig att direkt utreda alla anmälningar om sexuella trakasserier. Arbetsgivaren har ansvar för att se till att medarbetarna inte utsätts för sexuella trakasserier, och ska skyndsamt vidta åtgärder för att få stopp på trakasserierna.

3. Det spelar ingen roll om det är en kollega, en patient eller en anhörig som utsatt dig för övergreppet, arbetsgivaren måste se till att trakasserierna får ett slut och att du inte utsätts.

4. Om du inte får rätt hjälp av din arbetsgivare, vänd dig till facket som kan hjälpa dig att driva ditt ärende. Du kan också polisanmäla den som utsatt dig för sexuella trakasserier.

Så ska skyddsombuden agera för att motverka sexuella trakasserier:

1. Skyddsombudet ska ställa krav på att det finns riktlinjer och policy för hur sexuella trakasserier ska motverkas på arbetsplatsen. Skyddsombudet kan också ställa krav på arbetsgivaren att undersöka förekomsten av sexuella trakasserier på jobbet.

2. När skyddsombudet får veta att en anställd utsatts ska hen direkt ställa krav på arbetsgivaren att ta tag i arbetsmiljöproblemet. En arbetsskadeanmälan ska göras.

3. Om arbetsgivaren inte löser problemet ska skyddsombudet göra en 6:6a- anmälan. Arbetsgivaren måste då lämna ett svar på hur problemet ska åtgärdas inom två veckor. Om skyddsombudet inte är nöjd med åtgärden går ärendet vidare till Arbetsmiljöverket.

4. Om de sexuella trakasserierna har inslag av hot eller våld och innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv och hälsa ska skyddsombudet direkt göra ett skyddsstopp, vilket betyder att arbetsuppgifterna omedelbart stoppas.