SVAR: Under de första 14 dagarna i en sjukperiod ansvarar arbetsgivaren enligt sjuklönelagen för sjuklön till sina tillsvidare­anställda och de som har anställts för minst en månads arbete. I samma lag finns också ”återinsjuknanderegeln”. Har du börjat arbeta igen efter din sjukskrivning och insjuknar på nytt inom fem kalenderdag­ar räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare och du slipper då en till karensdag. Man kan återinsjukna flera gånger innan sjuklöneperioden på 14 dagar tar slut och samtliga sjukdagar inom denna period räknas mot de 14 dagarna. För sjuktid efter denna inledande fjortondagsperiod ansvarar Försäkringskassan genom sjukpenning, som man själv ansöker om.

Jag vill göra den preliminära bedömningen att Försäkringskassan inte haft fog för att påstå att det handlat om två sjukperiod­er, med reservation för att det är svårt att uttala sig om detaljer utan att ha sett handlingarna. Enligt dig var du sjuk i två dagar plus två veckor och då ska Försäkringskassan gå in för de sista två dagarna. Eftersom det räknas som en och samma sjuklöneperiod ska du inte heller få en andra karensdag. Självfallet ska arbetsgivaren och Försäkringskassan följa samma regelverk, då lagen är förhållandevis tydlig.

Anser du att beslutet blivit fel kan du begära omprövning hos Försäkringskassan. Du kan också begära juridisk rättshjälp genom ditt lokala fack eller din avdelning och jag råder dig att åter vända dig dit.

Magnus Eriksson,
förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd