Nog är det för kärlekens skull

som du med dottern Suzanne i famnen

sitter modell för din Carl:

”Ateljeidyll”.

Dina ögon, klara och outgrundliga

som fjällsjöar,

ser på oss från tavlan.

Vad tänker du på?

Vad längtar du efter?

Du känner värmen från barnet.

Lilla Suzanne – liv av ditt liv.

Dröm och verklighet.

I denna stund anar du inte

att du kommer att föda åtta barn

men tidigt förlora två.

Du är bara tjugosex år.

Ansiktet har ännu

ungdomens släthet och friska färg.

Du sitter och ser på oss

från tavlan 1885.

Ännu finns det mycket

som väntar dig

av hopp och förtvivlan,

glädje och sorg.

Ännu har du inte hunnit så långt

på din väv…