– Vi tillsätter en utredning som ska se över regleringen av undersköterskeyrket, i syfte att öka kvaliteten i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården, sade socialminister Annika Strandhäll (S) på en pressträff på torsdagen, som hon höll tillsammans med finansminister Magdalena Andersson (S).

Annika Strandhäll lyfte fram att undersköterska är Sveriges vanligaste yrke men att det i dag inte finns någon enhetlig utbildning eller fastställd standard för vad man ska kunna som undersköterska.

– Jag träffade ledningen för ett sjukhus i Stockholmsområdet nyligen, där man ville anställa ett antal undersköterskor. Av 103 sökande bedömde man att det var fyra stycken man kände sig kompetensmässigt trygga med att anställa, sade Annika Strandhäll.

Strandhäll pekade också på att det återigen blir vanligare att anställa undersköterskor inom den landstingsdrivna sjukvården och att regeringen vill öka antalet undersköterskor även där.

Utredningen som regeringen nu ska tillsätta är tvådelad. Den ska dels kartlägga hur stor andel av arbetsuppgifterna som utförs inom den landstingsfinansierade vården respektive den kommunala vården och omsorgen. Den ska också titta på hur stor andel av arbetsuppgifterna inom den kommunala sektorn som är hälso- och sjukvård och hur undersköterskeyrket skiljer sig åt beroende på om man jobbar i kommun eller landsting.

Den andra delen ska se över hur yrket undersköterska kan regleras.

– Det kan handla om att titta på huruvida man ska legitimera undersköterskor eller om de i stället ska omfattas av en skyddad yrkestitel eller någon annan ändamålsenlig reglering. Det viktiga är att kompetenskraven för att omfattas av en sådan yrkesreglering är tydliga, sade Annika Strandhäll.

Därför kommer regeringen inom kort även att ge Socialstyrelsen och Skolverket i uppdrag att fastställa nationella kompetenskrav och ge förslag till en undersköterskeexamen. Det ska göras under nästa år, så att utredningen har en standard att utgå från när den lägger sina förslag.

Kommunal vill att undersköterska blir ett legitimationsyrke och i våras kom Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL, överens om att frågan bör utredas. Kommunal och SKL har också tillsammans genom det partsgemensamma Vård- och omsorgscolleget slagit fast vad de tycker att en nationell undersköterskeutbildning ska innehålla. Många arbetsgivare ställer redan detta som krav och som KA berättade förra veckan kommer därför Arbetsförmedlingen att sluta upphandla undersköterskeutbildning.

Kommer standarden som är satt av Kommunal och SKL tas i beaktan i Socialstyrelsens och Skolverkets arbete, så att man inte slår sönder en standard som börjat sätta sig?

Det förutsätter jag att man kommer att göra. Om man nu tittar på en undersköterskeexamen och det är så att de stora parterna på arbetsmarknaden har en idé om vad som bör ingå, så är det för mig väldigt naturligt att det ingår i ett sådant arbete, säger Annika Strandhäll till KA, men kan inte svara på om det kommer att formuleras tydligt i uppdraget.

Kommunal välkomnar regeringens initiativ.

– Dagens besked är ett kvitto på undersköterskors kompetens och stora betydelse för kvaliteten i den svenska omsorgen och vården, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin i ett pressmeddelande.

Han lyfter också fram att frågan om legitimation för undersköterskor engagerar Kommunals medlemmar.

– Nu gör regeringen precis det som måste göras för att en legitimation ska införas. På kort sikt tydliggörs kompetenskraven och utbildningarna kvalitetssäkras. På lite längre sikt görs de utredningar som behöver ske för att en legitimation ska bli verklighet, säger Tobias Baudin.

Den statliga Äldreutredningen föreslog i våras att legitimation för undersköterskor bör utredas närmare och införas senast år 2025. Annika Strandhäll sade på pressträffen att hon tror att regleringen av undersköterskeyrket kan vara på plats då – oavsett om det blir legitimation eller någon annan variant.

Direktiven till utredningen kommer under dagen och utredare tillsätts inom kort. Utredningen ska redovisa sina förslag den 30 april 2019.