– Jag tror att det finns en rädsla hos arbetsgivarna för att ställa kraven. En rädsla för att det skulle bli svårare att bemanna organisationen, säger Jörgen Lundälv.

I sin forskningsstudie har Lundälv gått igenom alla platsannonser via Arbetsförmedlingen under 2016 och 2017, där man söker sommarvikarier till ambulansverksamhet.

I 52 av 56 undersökta annonser saknas beskrivningar av körvanans betydelse, enligt rapporten. I över hälften av annonserna, 64 procent, saknas dessutom uppgifter om vilka arbetstider som gäller. Det kan sända signaler om att föraruppdraget inte är så angeläget, anser Jörgen Lundälv. Och det har stor betydelse för körningen hur långa arbetspass man har.
– Jag är väldigt bekymrad över att det fortfarande finns personal som försvarar dygnspassen. De spelar med andras säkerhet och med trafiksäkerheten.

Han skulle vilja ha en större diskussion om yrkesrollen och han vänder sig mot att själva förarbiten tonas ner i uppdraget som ambulanspersonalen har.

– Den som reagerar på benämningen ambulansförare borde ta sig en funderare. Om man ser ner på föraruppdraget i jobbet, det är för mig väldigt allvarligt. Då sätter man arbetsmiljön på undantag.

Endast i tre av de 56 annonserna finns uttalade krav på att den sökande ska ha genomgått utryckningsförareutbildning. I 13 av dem framgår att körtest kommer att genomföras med de sökande.

Lundälv visar också att facket sätts på undantag i många av annonserna. I nästan en tredjedel, 17 stycken, saknas uppgifter om facklig organisation och kontaktuppgifter till förtroendevalda.

LÄS MER: Hela rapporten kan laddas ner här.