Östhammar, i norra Roslagen, är en av de kommuner där arbetsgivaren valt att inkludera även personliga assistenter med undersköterskeutbildning i den extra satsningen på undersköterskor, som ingår i avtalet.

–   Det borde inte vara någon skillnad mellan olika kommuner, säger Ingela Sundin, personlig assistent i Östhammars kommun.

Hon fick i år ett bra lönelyft, men ligger trots det under 2016 års rikssnitt för kommunanställda i landet, på cirka 24  700 kronor i månaden, räknat på heltid. Östhammar har gjort en medveten satsning på vårdyrken och på de lägst avlönade.

– Det är lite snävt tänkt att bara hålla sig till befattningen. Även personliga assistenter gör ett viktigt arbete, säger Håkan Dahlqvist, socialchef i Östhammar.

LÄS OCKSÅ: Många får lönelyft trots "fel" titel

KA:s årliga lönestatistik har också haft stor betydelse. I KA:s lönejämförelser har Östhammar hamnat på bottenplaceringar i flera av vårdyrkena.

–  Vi har uppmärksammat den statistik­en och vi är väl inte så nöjda med att ligga så långt ner, säger Håkan Dahlqvist.

Dags för Ingela och hennes brukare att gå en sväng ner mot havet. De runda klipphällarna här i Öregrund, Östhammars sommarparadis, är inbjudande. Men rullstolen är tungkörd på det knaggliga gruset och den ojämna gräsmattan.

Ingela Sundin är i dag glad över att hon antog kommunens erbjudande för några år sedan att validera sig till undersköterska. Inte bara på grund av lönelyftet.

– Jag blev klar med det 2013. Efter valideringen känner jag mig tryggare i det jag gör som personlig assistent.

LÄS OCKSÅ: Kommunal: Bättre effekt än väntat

Förutom de 180 kronor extra som ligger i det centrala avtalet lade kommunen till ytterligare 450 kronor i årets undersköt­erskesatsning. Så alla med undersköterskeutbildning med en lön under 25  000 bidrog med ytterligare 630 kronor var till lönepotten, utöver de 530 kronor som alla kommunanställda bidragit med.

Några mil norrut, i Tierp, är förhandlingarna inte helt klara. Men där kommer inte de personliga assistenterna att omfattas av undersköterskesatsningen. Avtalet har tolkats strikt, som på många andra håll.

– Personliga assistenter har ett annat arbete. De är inte anställda som undersköt­erskor, säger Linda Karlsson, HR-konsult med ansvar för löneförhandlingar.

Kommunal i Tierp har i flera år försökt lyfta just personliga assistenter, men inte fått gehör.

– Jag tror det beror på två saker: Ekonomin och att man valt att satsa på högskole­utbildade i första hand. Men det är min spekulation, säger Ulrika Löfgren, Kommunals ordförande i Tierp.

Löneavtalet mellan Kommunal och SKL skrevs om inför 2017. Förutom undersköt­erskor i vård och omsorg ska nu också anställda med motsvarande utbildning i gruppboenden för personer med funktionsnedsättning och därtill kopplade verksamheter få del av undersköterskesatsningen.

I Kommunalarbetarens löneenkät svarar 60 procent att vårdare, behandlingsassistenter och liknande titlar inom funktionshinder fått del av detta. En lägre andel, 34 procent, uppger att personliga assistenter har omfattats.  I 63 procent av sektionerna har andra grupper än enbart undersköterskor kommit i fråga för satsningen. Förra året var det 54 procent som svarade så.

I mer än var fjärde sektion var förhandlingarna inte helt klara när vår enkät besvarades.

Så är avtalet med SKL

Kommunals avtal med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, ger löne­ökningar på i snitt 530 kronor på heltid och i snitt ytterligare 180 kronor på heltid för undersköterskor i äldreomsorgen och gruppboenden för personer med funktionsnedsättning och liknande verksamheter. Som undersköterska räknas den som har utbildning motsvarande vård- och omsorgsprogrammet.

Så fördelas pengarna

Alla bidrar med 530 kronor på heltid till potten. Undersköterskor bidrar med ytterligare 180 kronor på heltid. Pengarna fördelas individuellt och differentierat. Det betyder att man kan få både mer och mindre. Lokala avtal gör att fördelningen kan ske på andra sätt.

18 700 kronor är lägsta lön för den som fyllt 19 år. Lägsta lön för den som har yrkesförberedande gymnasieutbildning är 20 850 kronor.