Kollektivavtalet mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna gick ut den 30 juni. Kommunal och Vårdföretagarna har under flera månader förhandlat för att komma överens om ett nytt avtal för privatanställda personliga assistenter. Men nu varslar alltså Kommunal om konflikt, eftersom inte Vårdföretagarna vill erbjuda löner som ligger i linje med industrimärkets norm.

– Personliga assistenter gör ett otroligt viktigt arbete för många människor med funktionsnedsättningar. Ska assistansföretagen kunna ge bra stöd åt dem som behöver assistans måste de erbjuda bättre anställningsvillkor för de anställda. I stället vill Vårdföretagarna att de personliga assistenterna ska få lägre löneökningar än någon annan grupp på arbetsmarknaden. Det hotar i längden kvaliteten på assistansen och det är inte acceptabelt, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Vårdföretagarnas förbundsdirektör, Inga-Kari Fryklund, säger att den uppräkning av assistansersättningen som aviserades i går, från 1,05 procent till 1,5 procent är en alldeles för liten justering.

– Den är alldeles för låg. Det här är den sektor som går sämst på hela tjänstemarknaden. Problemet är att vi ska förhandla fram avtalen med Kommunal men det är regeringen som sätter nivån, säger hon.

Förra året varslade Kommunal också om konflikt, då gick ni till slut med på ett avtal enligt märket efter medling. Varför skulle ni ha större möjlighet att få en medlare att föreslå avtal under märket i år, vad är annorlunda?

– Det som är annorlunda är att det är extremt tydligt att företagen inte går runt och fler och fler aviserar att man inte klarar den här situationen. Enligt vår undersökning säger sju av tio företag att de kommer lämna branschen inom de närmaste åren om inte assistansersättningen räknas upp i nivå med de kostnadsökningar de får av löneavtalen.

Enligt siffror som Vårdföretagarna tagit fram har företagens rörelsemarginaler (ett mått på hur framgångsrikt ett företag är ekonomiskt) mellan 2015 och 2016 minskat med i genomsnitt en procentenhet. Samtidigt gör de stora assistansbolagen fortfarande vinster i storleksordningen fler hundra miljoner kronor.

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund menar dock att uppräkningen med 1,5 procent innebär en

 Lenita Granlund

ökad assistansersättning med 4,40 kronor per timme. Löner enligt märket skulle innebära att lönerna höjs med 3,11 kronor.

– Det är viktigt att poängtera. Det finns pengar till löneökningar enligt märket. Frågan är bara om arbetsgivaren vill satsa på höjda löner eller om de vill ta ut högre vinster. Sedan kan jag hålla med om att assistansersättningen behöver höjas på längre sikt. Men nu finns det pengar till löner som ligger på märket.

Kommunals varsel rör nyanställningar och inhyrning av personliga assistenter hos privata företag. Det berör cirka 40 000 anställda. Nu utses medlare i konflikten mellan Vårdföretagarna och Kommunal.Varslet träder i kraft den 8 september kl 11.00.