Den nya roboten ser ut som en liten bandvagn och väger runt 100 kilo. Den är värmetålig och är försedd med kameror som kan skicka över bilder inifrån branden till brandmännen utanför. Med hjälp av värmekameror kan den också mäta temperaturen på olika föremål. Bo Björklund som är teknisk chef på Södertörns brandförsvarsförbund hoppas att roboten ska kunna leda till minskade risker för brandmän.

– Tanken är att roboten kan bli vår spejare inne i branden. Genom att skicka in roboten först hoppas vi att vi kan få bättre underlag inför de beslut vi tar, vågar vi gå in med rökdykare eller är det för farligt? Om vi vet mer om hur det ser ut där inne kan vi fatta bättre beslut, säger Bo Björklund.

Roboten ska även kunna lokalisera och ta ut gasflaskor ur brinnande fastigheter. Genom värmekamerorna kan den också söka efter människor i riskfyllda miljöer. Roboten kan också fungera som ett slags transportredskap för att ta in material i brandområden.

Men Jonas Härle som är brandman och skyddsombud för Räddningstjänsten Syd ser en risk i att tekniska uppfinningar kan leda till att arbetsgivaren drar ner på bemanningen.

– Vi får kämpa hela tiden för att hålla en god bemanning och på så vis en bra och säker arbetsmiljö. Om det finns nya tekniska hjälpmedel som kan minska riskerna i arbetet är det självklart bra, men en robot får aldrig bli ett argument för att dra ner på bemanningen eller för att förringa vår yrkeskunskap som brandmän.

Även Matts Jangerstad som är huvudskyddsombud för Storstockholms brandförsvar har invändningar mot att sätta alltför stor tilltro till den nya brandroboten.

– Det går inte att ersätta erfarenhet och yrkeskunskap med teknik. Vi vet till exempel redan idag hur länge olika material kan brinna innan det finns risk för ras, det ingår i vår yrkeskunskap. Så frågan är hur en sådan här robot kan hjälpa oss att bedöma riskerna på ett snabbt sätt utan tidsfördröjning då bilderna ska tolkas, säger Matts Jangerstad. 

Roboten utvecklas i samarbete med fyra av de stora räddningstjänsterna i Sverige, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges Kommuner och Landsting. Brandroboten ska lanseras på brandskyddsföreningens Skadeplatskonferens 2017 som hålls i Helsingborg den 26-28 september.