Vid ett seminarium i Almedalen beklagade Daniel Suhonen att Socialdemokraterna verkar vara det enda partiet som nu inte talar om klasskillnader.

Enligt honom talar Allianspartierna om en växande underklass som gör att Sverige håller på att rivas isär. Men att partiernas lösningar ökar klasskillnaderna.

Han menar att Socialdemokraterna har allt att vinna på att försöka öka klassidentiteten bland arbetare. Dit räknar Daniel Suhonen lite svepande vanligt folk och de som har det fattigt och svårt.

Till nästa vår kommer Katalys med en serie rapporter som mer grundligt studerar hur klassamhället i Sverige ser ut.

Daniel Suhonen har tre rekommendationer till Socialdemokraterna för att minska klassklyftorna.

Bekämpa arbetslösheten, För drygt 25 år sedan låg arbetslösheten på 2-3 procent. Nu har vi enligt honom vant oss vid en massarbetslöshet på mer än det dubbla. Det drabbar arbetarklassen.

Bygg ut välfärden även om det krävs höjda skatter. Minskad välfärd gör människor mer otrygga för sin framtid vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom. Det krävs bland annat högre pensioner enligt Daniel Suhonen.

Öka jämlikheten. De rikare har blivit rikare medan många har blivit fattiga jämfört med för 30 år sedan,

Daniel Suhonen menar att Socialdemokraterna ska försöka samla alla mot den rikaste gruppen i samhället.

– Jag menar att det är nödvändigt för partiet att följa dessa rekommendationer. Och genom att öka klassmedvetandet blir det lättare att få tillräckligt stöd för att vinna nästa val och bryta klassamhället, säger han.