Vid ett seminarium Almedalen presentar Kommunal en undersökning om hot och våld inom äldreomsorgen.

I undersökningen anger 22 procent av undersköterskorna att de minst en gång i veckan utsätts för hot och våld av brukare på sin arbetsplats.

Endast en av tre undersköterskor säger att de aldrig har utsatts för hot och våld av en brukare.

Bland vårdbiträden anger 18 procent att de minst en gång i veckan utsätts för hot och våld av brukare. 45 procent av dem anger att de aldrig har utsatts för hot och våld av brukare.

Kommunals ordförande Tobias Baudin är överraskad över resultatet av undersökningen.

– Det är fullständigt oacceptabelt att siffrorna är så höga.

Han menar att detta måste lösas med bättre bemanning.

– Det behövs fler arbetskamrater som kan ingripa om något händer samtidigt som stressen minskar och det blir lättare för personalen att hinna med att utföra sina arbetsuppgifter utifrån den utbildning och kompetens som de har.

Dessutom krävs enligt honom förebyggande arbete och tydliga rutiner för att dokumentera och rapportera när hot och våld förekommer.

– Men bemanningen tror jag är central. Vid ett annat seminarium visade vi att sju av tio undersköterskor rapporterar om underbemanning inom äldreomsorgen. Det är tydligt att detta hänger ihop.

Uppgifterna om hot och våld kommer från Kommunals medlemsundersökning där dessa frågor har riktats till vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen. 63 procent (6 300 personer) har svarat på dessa frågor i undersökningen.