Bilden har inget med artikeln att göra.

KA berättade för drygt ett år sedan om brukaren Jonas och bolaget Simplify AB.

Bolaget dömdes i tingsrätten för obetalda löner och fick sitt tillstånd att bedriva personlig assistans indraget.

Men problemen har efter det fortsatt i minst lika stor omfattning.

Han är nu i stället så kallad egen arbetsgivare. Det är ett sätt för assistansberättigade att anställa sina egna assistenter utan att behöva bilda ett bolag.

IN ENGLISH: Assistants are violated and receive no salary

KA har träffat fem personliga assistenter som har varit eller är anställda hos Jonas.

Bara en av de fem assistenterna har fått lön för sitt arbete. De berättar att de har tvingats lämna in sina privata mobiltelefoner till honom när de börjar arbetspasset, att han har kameror installerade i lägenheten och trycker på sitt personlarm varje gång han ser att de ska gå på toaletten, att de inte får några raster – ens för att äta – och att de inte får prata med varandra. Assistenterna berättar också om kränkande beteende i form av förolämpningar och raseriutbrott.

– Det är verkligen en terror. Jag grät varje dag när jag gick hem. Han hittar ofta på onödiga, förnedrande uppgifter som man ska göra, så att man känner sig som ingenting. Det är ren mobbning, säger en av assistenterna.

En av dem visar upp ett avtal som han fått henne att skriva på, som säger att han kan dra 3 000-4 000 kronor på hennes lön om hon inte kommer till jobbet för att hon är sjuk.

Varje månad börjar det omkring 10-15 nya assistenter hos Jonas, uppger en av dem vi träffar. Många är personer som inte bott i Sverige så länge. De flesta försvinner efter ett eller några arbetspass.

Han annonserar efter personal till ett assistansbolag som han kallar FA Assistans. Men detta är en täckmantel. Bolaget finns inte registrerat hos Bolagsverket. Det är inte troligt att han skulle få tillstånd att bedriva bolag med assistansverksamhet på nytt. Han har också fått nej på en ansökan om F-skatt hos Skatteverket förra året, troligen på grund av hur han har skött bolag tidigare.

– Det svenska systemet är ett paradis för människor som han. Han är tillräckligt smart för att hitta kryphålen och använda dem, säger en av de fem personliga assistenterna som alla vill vara anonyma.

LÄS MER: Assistenternas usla arbetsmiljö

KA kan också avslöja att han inte bara låter bli att betala ut lön – han har inte heller betalat arbetsgivaravgifter eller skatt för sina anställda fullt ut. Hur mycket pengar han får från Försäkringskassan för att betala ut i löner är sekretessbelagt. Men han är skyldig Skatteverket 275 316 kronor för mestadels obetalda arbetsgivaravgifter och skatter. Nästan hela skulden har gått till Kronofogden.

De personliga assistenterna vi träffar har ofta funderat över hur han kan leva det liv han gör.

– Han har råd att åka på resor men betalar inte ut löner till de anställda. Jag undrar vart assistenspengarna tar vägen, säger en assistent.

Hittills har tre av hans före detta assistenter som han anställt efter Simplify-tiden stämt Jonas för obetalda löner, med hjälp av LO-TCO Rättskydd. Enligt Kommunal finns det ytterligare fall där medlemmar inte fått betalt.

För de tre assistenter som stämt Jonas rör det sig om cirka 55 000 kronor i obetalda löner plus intjänad semesterersättning och skadestånd. Om han döms skyldig kommer han inte undan att betala, till skillnad från hur det blev förra gången.

När hans bolag Simplify dömdes att betala cirka en halv miljon kronor i obetalda löner plus rättegångskostnader och ränta fick skattebetalarna stå för notan. Hans bolag försattes i konkurs och den statliga lönegarantin trädde in och betalade det hans företag var skyldigt assistenterna, till viss del.

De fem assistenterna vill varna andra för att ta jobb hos Jonas, som alltså nu kallar sin assistansverksamhet för FA Assistans.

– Det är inte rättvist, särskilt med tanke på allt arbete vi lagt ner hos honom. Vi har gett 100 procent av oss själva och han ger oss ingenting, inte ens lön för utfört arbete. Det är galet, hur kan han leva med sig själv, att göra så och behandla människor som skit, säger en av dem.

Försäkringskassan kan inte kommentera det enskilda fallet eftersom det skulle bryta sekretessen gentemot Jonas. Men det är inte möjligt att ta ifrån någon rätten att vara egen arbetsgivare på grund av att man missköter det ekonomiskt eller behandlar sina anställda illa.

– Vi kan inte stoppa någon från att vara egen arbetsgivare. Vi tittar på rätten till assistansersättningen, säger Birgit Lacis, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Det är väl ändå olika saker – rätten att få assistans och rätten att vara arbetsgivare åt sina assistenter och ha hand om assistansersättningen själv?

– Det är så regelverket ser ut. Vi har inte mandat att titta på hur personerna sköter sig.

Det betyder alltså att man kan bete sig hur som helst mot sina assistenter och till och med använda assistansersättningen till annat än vad den är avsedd för, det vill säga betala löner?

– Det vill jag inte säga, pengarna ska självklart gå till det som de är avsedda för. Vi har möjlighet att ifrågasätta om den försäkrade verkligen har haft en kostnad som den säger att den har haft, säger Birgit Lacis.

Vilka kontroller gör då Försäkringskassan av egna arbetsgivare? Var sjätte månad ska den egna arbetsgivaren redovisa sina kostnader för Försäkringskassan och uppge hur mycket som gått till löner respektive andra kostnader. Det är möjligt att lämna osanna uppgifter i den redovisningen.

Försäkringskassan har fått signaler om Jonas vid upprepade tillfällen. Inspektionen för vård och omsorg drog in tillståndet för hans förra bolag Simplify bland annat efter att Försäkringskassan fått uppgifter från assistenter om att de inte fått lön. KA har pratat med flera assistenter som varit i kontakt med Försäkringskassan om Jonas, och när KA skrev om honom förra gången var vi i kontakt med Försäkringskassan. Hur kan han då fått fortsätta att missköta assistansersättningen?

Birgit Lacis säger att hon inte kan uttala sig om kontrollerna av kostnaderna varit tillräckliga eftersom hon inte kan gå in på det enskilda fallet.


Margaretha Johansson.

Kommunal har vid upprepade tillfällen påtalat bristerna för Försäkringskassan, enligt Kommunals ombudsman Margaretha Johansson.

Men när det gäller situationen för de personliga assistenterna är det alltså inget som Försäkringskassan tar hänsyn till. Arbetsmiljölagen gäller även hos egna arbetsgivare – men att följa den är inget villkor för att få vara egen arbetsgivare. Om Kommunal har en medlem på arbetsplatsen kan det regionala skyddsombudet skriva en 6.6a-anmälan, alltså en begäran om åtgärder från Arbetsmiljöverket.

– För att få tillträde till hans hem via skyddsombud behöver vi ha en medlem som jobbar där. Ofta kommer de inte till oss förrän de har slutat, säger Kommunals ombudsman Margaretha Johansson.

Det finns också en möjlighet för de anställda att utse egna skyddsombud som inte är kopplade till facket och på den vägen begära åtgärder från Arbetsmiljöverket.

Om det inte finns några medlemmar på arbetsplatsen kan det regionala skyddsombudet inte lägga en 6.6a-anmälan.

– Däremot kan vem som helst tipsa Arbetsmiljöverket och då kan det hända att en inspektör tar det på sig. Men skillnaden är att man då inte kan kräva att Arbetsmiljöverket kommer ut till arbetsplatsen, säger Maria Lundvall Sundh, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Kommunal har hittills inte tipsat Arbetsmiljöverket.

Om Arbetsmiljöverket väl har bestämt sig för att göra en inspektion så kan arbetsgivaren inte neka tillträde till arbetsplatsen. I sista hand kan Arbetsmiljöverket begära hjälp från polisen med att få komma in på arbetsplatsen.

Kommunal har nu begärt en snabbutredning från fackets jurister i LO-TCO Rättsskydd för att se om det finns något man kan göra rent juridiskt för att sätta stopp för Jonas.

Vi har tre gånger via e-post gett Jonas möjlighet att bemöta och kommentera det vi berättar men han har inte återkommit.

Fotnot: Jonas heter egentligen något annat.

Egen arbetsgivare

Cirka 2-3 procent av alla assistansberättigade är egna arbetsgivare, det motsvarar 300-400 stycken.

En egen arbetsgivare är som en vd för ett småföretag med ansvaret för löner, skatter, arbetsmiljön, rapportering till Försäkringskassan och så vidare. Men det är inte en enskild firma, utan privatpersonen är arbetsgivaren.

Det krävs inget tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att bedriva assistansverksamhet som egen arbetsgivare, däremot är man skyldig att anmäla till IVO att man är egen arbetsgivare.

Man ska också vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.