Vilket jobb du har och vilket kön du tillhör påverkar din hälsa. Klass och kön fortsätter vara starka faktorer för hur vi mår och det har dessvärre inte blivit bättre. För kvinnor i arbetaryrken har det blivit sämre de senaste decennierna. Deras arbete har blivit tyngre, mer detaljstyrt och de utsätts för mer våld, hot och sexuella trakasserier än tidigare.

Hur kunde det bli så? LO konstaterar i rapporten ”Sjuk av jobbet” att kvinnornas ohälsa går att påverka genom förbättrade arbetsvillkor. Ändå går det åt fel håll.

Har LO misslyckats?

– Vi har inte lyckats förbättra som vi borde. Vi kan se att många kvinnodominerade branscher har en extrem precisionsbemanning vilket leder till stress och ohälsa. Det behövs mer forskning och opinionsbildning kring kvinnors ohälsa, säger Berit Müllerström som arbetade på Kommunals förbundskontor innan hon hamnade i LO-toppen.

Vad kunde LO ha gjort annorlunda?

– Jag tror att många faktorer samverkar. Det har blivit tuffare generellt på arbetsmarknaden och vi kan se att skyddsombuden hotas och trakasseras mer från arbetsgivarna. Men visst, LO och de 14 förbunden borde jobba mer aktivt med arbetsmiljöarbetet.

LO:s förslag för att förbättra arbetarkvinnors arbetsmiljö och arbetsvillkor handlar om tillsvidareanställningar (istället för visstid), heltidstjänster (istället för deltid) mer förebyggande arbetsmiljöarbete och överlag bättre arbetsvillkor och löner inom de kvinnodominerade branscherna. Därtill anser LO att en individualiserad föräldraförsäkring, tillgång till nattis och mer resurser till välfärdsområdena skulle påverka kvinnors hälsa på ett positivt sätt.

Man hör sällan LO ställa de här kraven på regeringen ute i debatten. Är ni tystare när det är en S-ledd regering?

– Nej, jag tycker inte att vi är tysta. Vi opinionsbildar på olika sätt, bland annat genom den här rapporten som är offentlig och i samtal med regeringen och i samtal med partiet under facklig politisk samverkan.

I förra valrörelsen fanns ett missnöje från LO:s kvinnodominerade förbund över vilka krav som LO lyfte fram. De saknade bland annat krav om att slopa visstidsanställningar och delade turer samt rätt till heltid (som främst är problem i de kvinnodominerade yrkena) och kallade LO-kraven för ”gubbaprogram”.

Glömde LO kvinnorna inför förra valet?

– Förra valet var det för få krav som ställdes från de kvinnodominerade områdena. Men jag kan lova att vi inför nästa års val kommer att ha med viktiga krav som rör de kvinnodominerade yrkena. Det lovar jag.

Hur tänker LO arbeta framåt med de här frågorna?

– Rapporten visar att det går åt fel håll. Vår uppgift nu är att opinionsbilda och påverka kring de här frågorna. Att påverka mot motparten och mot regeringen för att det här ska bli annorlunda. Arbetsgivarna måste inse vinsten i att arbetstagarna mår bra och kan och vill stanna kvar. Att bara fortsätta kapa är inte hållbart över tid.