Kongressen sa ja till flera motioner som krävde att socialdemokrater i kommuner och landsting ska kräva övertagande av personal när kollektivtrafik upphandlas.

Även partistyrelsen stödde kravet i motionerna, men sa i sitt svar att detta ska ske i enlighet med verksamhetsövergång i enlighet med LAS:

Det kan tolkas som att partistyrelsen stöder kravet bara när det handlar om en verksamhetsövergång enligt lagen, vilket i praktiken aldrig sker.

Ardalan Shekarabi förnekar att det är så partistyrelsen menar. Han säger att det enda som räknas är kongressens beslut, att säga ja till motionernas att-satser; att ”socialdemokrater i kommuner och landsting alltid ska ställa krav på personalövertagande vid kollektivtrafikupphandlingar.”

– Det här är politik. Kongressen har slagit fast vad som gäller för alla socialdemokrater i hela landet. Det finns inget annat att sätt att tolka beslutet på, det är de bifallna motionernas att-satser som gäller.

Ardalan Shekarabi tillägger att kongressens beslut bekräftar vad som har varit på gång under de senaste åren, att allt fler som upphandlar ställer krav om övertagande av personal.

Han lovade i valrörelsen att se till att det görs tydligt att kravet om övertagande av personal får ställas utan att det bryter mot lagen om offentlig upphandling. Men något sådant förtydligande finns ännu inte.

– Jag tycker inte att det behövs längre. I början fanns lite tveksamheter hos dem som upphandlar om kravet får ställas. Så är det inte i dag. Kravet blir allt vanligare vid upphandling av kollektivtrafik. Och socialdemokrater ska nu alltid se till att detta krav ställs.

Han tycker att kongressens beslut är mycket viktigt.

– Det kommer att få stor betydelse för tusentals människor. Och detta är en stor framgång för Kommunal. Jag tycker att det har uppmärksammats för lite, säger Ardalan Shekarabi.