En färsk siffra från Kommunal visar att undersköterskesatsningen gav 1 065 kronor i genomsnittligt lönepåslag till undersköterskor och andra som omfattas av undersköterskesatsningen i kommuner och landsting. Att jämföra med avtalets 1 020 kronor.

 

LÄS OCKSÅ: Undersköterskor tar in på industrin

 

Men medellönen, som påverkas av att folk börjar och slutar, har inte ökat riktigt lika mycket. Enligt Kommunals beräkningar har gapet till industriarbetarna minskat med 1,3 procent­enheter på ett år. KA:s siffror visar på 1,1 procentenheter. Att siffrorna skiljer kan bero på att KA endast redovisar tillsvidareanställda medan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, tar upp månadsavlönade. Lenita Granlund är nöjd:

–   Att få ut så mycket som vi fick hade vi aldrig kunnat föreställa oss. Att lönegapet minskar så här mycket på ett år måste man se som väldigt lyckosamt.

Men är det okej att det fortfarande skiljer cirka 2 600 kronor i medellön mellan en undersköterska och en industriarbetare?

– Nej, men det här är ett stort steg mot att minska löneskillnaderna. Men vi ska ju fortsätta, vi är inte nöjda förrän löneskillnaderna är borta helt.

 

GRAFIK: Så mycket tjänar undersköterskor

 

Enligt Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL, finns inget mål att undersköterskorna värderas lika som industriarbetare.

– Det vi avtalat om är en satsning på undersköterskor, den är i relation till övriga grupper i vår sektor, säger han.

Den partsgemensamma lönestatistik­en är inte klar, därför vill Niclas Lindahl inte uttala sig om den. Men säger: 

– De slutsatser man kan dra är väl att det avsedda som vi åtog oss i avtalet också har fullföljts. Vi har avtalat om en hög­re löneökningstakt för undersköterskor.

Undersköterskelöner

Kommunals avtal med SKL, Sveriges
Kommuner och Landsting:

2016: Löneutrymmet var i snitt 1 020 kronor till undersköterskor, varav cirka 75 procent fick löneökningar på i snitt 800 kronor på heltid. Resterande 25 procent av undersköterskorna fick löneökningar med i snitt 1 680 kronor.
2017: Löneutrymmet fastställs av Kommunal och SKL centralt utifrån löne­ökningarna i industrin. 180 kronor extra i snitt till anställda i vård och omsorg med titeln undersköterska.
2018: Löneutrymmet fastställs av Kommunal och SKL centralt utifrån löneökningarna i industrin. 150 kronor extra i snitt till anställda i vård och omsorg med titeln undersköterska.