Den nya Sifo-undersökningen om svenska folkets attityd till vinster i välfärden har gjorts på uppdrag av Entreprenörskapsforum. Undersökningen visar att en majoritet överskattar hur stora vinsterna inom välfärden är. De som tror att vinsterna är högre tenderar också att i större utsträckning vara emot vinst i välfärden.

Undersökningen visar också att många tycker att valfrihet inom välfärden är viktigt. Allra viktigast anses det vara inom äldreomsorgen.

Samtidigt fortsätter svenska folket att vara kluvna till vinsterna.

38 procent tycker att vinster enligt dagens nivåer ska förbjudas, 39 procent att de ska vara tillåtna och 24 procent har svarat att de inte vet eller inte har någon åsikt. Dessutom är 39 procent positiva till ett vinstförbud som innebär att privata alternativ försvinner från välfärden. Det är stora skillnader mellan alliansväljare och rödgröna väljare, där de senare oftare är emot vinst i välfärden.

Vid ett seminarium på onsdagsmorgonen diskuterades undersökningen och frågan om vinst i välfärden. Centerpartiets partiledare Annie Lööf deltog och sa att hon tolkar resultatet som att fler människor ser igenom Välfärdsutredningen, som föreslagit en vinstreglering.

– Det visar den här undersökningen, det har blivit en lite mer nyanserad debatt. I takt med att man diskuterat kvalitet, innehåll och vad det i praktiken innebär att en förskola har svårt att drivas vidare eller att äldreboendet kommer att läggas ner, då inser man att det är min vårdenhet, inte några läskiga riskkapitalister, sa Annie Lööf.

Men Ulrika Lorentzi, utredare på LO, tolkar siffrorna annorlunda och menade att de som är för vinst inte har svenska folket med sig.

– Det är faktiskt hela 39 procent som tycker att det ska vara vinstförbud så att de privata försvinner. Det är ju en jättehög siffra. Då tycker jag att det är ganska oärligt att säga att människor skulle blivit mer positiva till vinst. I höstas var det en annan undersökning där bara 27 procent ville förbjuda vinst, sa Ulrika Lorentzi.