I januari gjorde Kommunal, Vårdförbundet, Läkarföreningen och Vision på Karolinska en gemensam anmälan om brister i arbetsmiljön, en så kallad 66 a, till arbetsgivaren som fick två veckor på sig att komma med ett svar. Facken är inte nöjda med svaret utan har nu skickat anmälan vidare till Arbetsmiljöverket. En sådan tvärfacklig anmälan har inte gjorts tidigare under Rune Engleskärs många år som huvudskyddsombud.

– Vi vill att arbetsgivaren vidtar alla åtgärder för att förebygga ohälsa. Vi har inte sett riskbedömningar och handlingsplaner och därför har vi lämnat anmälan vidare.

Anmälan gäller all vårdpersonal och omfattar Karolinska i stort, både Huddinge, Solna och Nya Karolinska. I sin anmälan krävde facken svar på fem frågor men enligt Rune Engleskär har de bara fått ett nöjaktigt svar på en fråga. 

– Vi är inte nöjda med svaren om överbeläggningar och riskbedömningar. Det är samma arbetsmiljöproblem som kvarstår. Överbeläggningar ger förändringar i din arbetsbelastning.

Anmälan kom till efter att vårdavdelningarna haft krav på överbeläggningar om fyra till sex patienter per avdelning, vilket ökade pressen på personalen. I anmälan skriver facken att arbetsmiljöproblemen funnits länge och tenderar att bli norm. Vårdpersonalen lider av huvudvärk, magont, oro och sömnstörningar och många söker sig bort, enligt facken.

– De erfarna undersköterskorna har börjat sluta och då är något fel på de flesta avdelningarna. Det säger rätt mycket för de har varit väldigt lojala över tid, säger Rune Engleskär.