Det var i fredags (27 januari) som Kommunal, Vårdförbundet, Läkarförbundet och Vision lämnade in en gemensam anmälan om brister i arbetsmiljön, en så kallad 6.6a, till Karolinska Universitetssjukhuset. Anledningen är en pressad situation med underbemanning och överbeläggningar, som leder till ohälsa.

– Vi upplever att det är stora brister i arbetsmiljön och de senaste kraven att överbeläggningarna ska bli fler ökar ytterligare stressen. Vårdpersonalen beskriver symptom som huvudvärk, sömnstörningar och ätstörningar. Det är många som inte orkar med det här utan söker sig bort från sjukhusen, säger Rune Engleskär, huvudskyddsombud för Kommunal på Karolinska i Huddinge.

Anmälan gäller hela Karolinska, alltså även Karolinska i Solna och Nya Karolinska. Skyddsombuden från de fyra fackförbunden kräver bland annat att bemanningen motsvarar kravet som arbetet ställer, att det ska göras riskbedömningar vid samtliga överbeläggningar och att det ska finnas en tydlig handlingsplan vid alla plötsliga förändringar av arbetsbelastningen.

Framför allt rör anmälan situationen på vårdavdelningarna, men eftersom de är överbelagda stoppar det upp vårdflödet från akuten, vilket även drabbar personalen där. Anledningen till det ansträngda läget är brist på personal. Det handlar om brist på sjuksköterskor, som också drabbar undersköterskorna eftersom de då får mer att göra. Men det är också brist på undersköterskor, enligt Rune Engleskär. Han säger att såväl övertid som ohälsotal har ökat.

– I media hör man att det är sjuksköterskebrist men våra medlemmar har det också tufft. Det här är ohållbart för våra medlemmar.

Arbetsgivaren har två veckor på sig att presentera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Om facken inte är nöjda med det kan de skicka vidare anmälan till Arbetsmiljöverket.