SCB har på uppdrag av Hotellrevyn, Fastighetsfolket, Kommunalarbetaren och Sekotidningen tagit fram statistik över utvecklingen av visstidsanställningar bland städare från år 1997 fram till 2016. 

Siffrorna visar att visstidsanställningar är nästan dubbelt så vanliga bland städ­are som bland anställda på hela arbetsmarknaden. Det har dessutom ökat mer bland städare än bland anställda generellt. 

1997 arbetade 14 procent av alla anställda i Sverige med en tidsbegränsad anställning. År 2015 hade det ökat till 16 procent. Bland städare har andelen ökat från 23 till 30 procent under samma period.


Sofia Rehnström.
Foto: LO

– Jag tror att det är ett sätt som arbetsgivarna lärt sig spara pengar på. Arbetsgivarna har blivit bättre på det vi kallar att precisionsbemanna, att bara betala för precis den tiden som man jobbar, säger Sofie Rehnström, utred­are på LO.

Bland manliga städare är andelen tidsbegränsade anställningar större än bland kvinnliga städare. 

– Jag vet inte riktigt vad det kan bero på. Det går mot det vanliga mönstret på arbetsmarknaden, säger Sofie Rehn­ström.

Nya anställningsformer, till exempel allmän visstid, möjliggör för arbetsgivare att visstidsanställa i högre grad än tidigare.

– Oavsett hur arbetsgivarna hackar upp anställningarna får de ändå in personer som vill jobba. Vi behöver införa begränsningar, till exempel av hur kort tid du kan vara anställd. Vi behöver minska arbetslösheten och angripa det avtalsvägen, säger Sofie Rehnström.


Patrik Karlsson.
Foto: Svenskt Näringsliv

Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, tror att ett ökat behov av flexibilitet hos arbetsgivarna ligger bakom. 

Kan något göras för att fler ska kunna få tillsvidaretjänster? 

– Du kan aldrig få en situation där alla är nöjda, där vi samtidigt uppfyller företag­ens behov. Det är en utopi, säger Patrik Karlsson.

 

Om granskningen

Granskningen är ett samarbete mellan tidningarna Fastighetsfolket, Hotellrevyn, Kommunalarbetaren och Sekotidningen.