SVAR: Du har anmält skadan som arbetsskada. Var det till Försäkringskassan eller AFA Försäkring eller båda och vem avslog i så fall med motiveringen du uppger? Det låter dock som att AFA prövat frågan. 

En arbetsskada bör anmälas till både Försäkringskassan och AFA. I försäkringsvillkor och arbetsskaderegler definieras ett olycksfall som en händelse med inslag av något plötsligt och onormala förhållanden.  Ett vanligt lyft av en brukare utan något oväntat element är alltså inget olycksfall i försäkringens mening, även om du skadar ryggen.  Detaljerna blir då avgörande för om händelsen ska betraktas som olycksfall. I princip kan man säga att det är ”bättre” att skada sig vid ett olycksfall än genom en arbetssjukdom. AFA trygghetsförsäkring kan till exempel bara pröva dina besvär om det är ett olycksfall eller om Försäkringskassan redan godkänt en arbetssjukdom. 

Det är alltså svårt att svara specifikt utan att känna till fler detaljer. Men brukaren vinglade till och höll på att falla och du behövde reagera på denna oväntade händelse. 

Utifrån detta bör det då gå att argumentera för att händelseförloppet ska kunna betraktas som ett olycksfall. Uppräkningen i beslutet om att ”skära sig, klämma sig eller ramla” är bara exempel och ingen uttömmande uppräkning.

Du kan begära omprövning av beslutet och som medlem i facket har du möjlighet att få kostnadsfri juridisk hjälp med din arbetsskada. Rättshjälp beviljas om förbundet bedömer att det finns en rimlig möjlighet att vinna framgång i ärendet. Man betalar då kostnaderna i samband med processen. 

Vänd dig till ditt lokala fack för att få hjälp. Ditt ärende skickas sedan vidare till förbundet och eventuellt till oss på LO-TCO Rättsskydd. Jag tycker absolut att du ska ansöka om rättshjälp!

Magnus Eriksson,
förbunds­jurist på LO-TCO Rättsskydd

Illustration: Kristin Lidström