Den 8 april var sista dagen för Kommunals kongressombud att nominera kandidater till förbundsledningen och förbundsstyrelsen. Några dagar innan blev det känt att ytterligare en person gör Tobias Baudin, Berit Müllerström och Tina Dahlström sällskap i striden om ordförandeposten. Veronica Lindholm, undersköterska och riksdagsledamot (S), säger att hon fått frågan från valberedningen.

– Jag har svarat ja. Den viktigaste förändringen jag vill göra är att städa bort alla skelett i garderoben, säger Veronica Lindholm.

Valberedningens sammankallande Lena Byström vill inte bekräfta att de har frågat Veronica Lindholm om hon vill bli ordförande eller svara på om de har ställt frågan till någon annan.

– Jag har absolut inga kommentarer till det, säger Lena Byström. 

Valberedningen avslöjar inte vilka som nominerats förrän kongressen startar den 31 maj. Först då presenterar de också sitt eget förslag.

Detta är enligt stadgarna, men det finns kritik mot att det går till så.

– I andra föreningar får man i god tid innan veta hur valberedningens förslag ser ut. Här blir det väldigt kort tid för kongressombuden att ta ställning, säger Mirja Räihä, kongressombud för avdelning Stockholm.


Lena Ericsson Höijer.

Lena Ericsson Höijer, också från Stockholm, har varit ombud på många kongresser. Hon tycker att det är extra olyckligt den här gången att det går till som det gör.

– Hemlighetsmakeriet gynnar inte öppenheten, inte demokratin och medlemmarna. Utan det gynnar bara ett slags spel. Nu behöver vi mer än någonsin öppenhet, säger hon.

Det finns ingen förklaring till varför det står så i stadgarna, enligt Lena Anderson, kongressansvarig på förbundet.

– Jag kan inte svara på varför det skrivits in i stadgarna men det har aldrig varit några problem. Och det har aldrig ifrågasatts förut. Och för mig är det inget konstigt eftersom jag är uppväxt i den kulturen.

I början på april bekräftade avdelning Öst att de gemensamt har nominerat Berit Müllerström. Sedan tidigare har avdelning Väst nominerat Tobias Baudin. 

Per Holmström, förste vice ordförande, har nominerats både till förste och tredje vice ordförande och tackat ja. Lenita Granlund, i dag andra vice ordförande och avtalssekreterare, har tackat ja till att fortsätta. En nykomling som nominerats till första vice ordförande är Lisa Bengtsson, ombudsman.