LÄS OCKSÅ: Fler kommuner kräver schysta villkor

 

En myndighet vill ha ett jobb gjort

Till exempel städning, busstrafik eller leverans av skolmat.

Två företag utan kollektiv­­avtal vill göra jobbet och lämnar anbud

Företag 1
 Respekterar inte arbetsrätten

Myndigheten FÅR INTE anta anbudet

Företag 2
 Respekterar arbetsrätten

Myndigheten FÅR anta anbudet

 

LÄS OCKSÅ: Fackens roll stärks vid upphandling

 

Det här får myndigheten kräva

Myndigheten får inte kräva att ett företag har kollektivavtal. Men myndigheten får kräva att företaget har SAMMA VILLKOR som i kollektivavtal.

Svenska företag
Om bara svenska företag väntas lämna anbud: Myndigheten får kräva samma villkor som alla delar i kollektivavtalet.

Långa kontrakt
Om utländska företag väntas lämna anbud och det är ett längre kontrakt (som busstrafik eller att driva ett äldreboende): Myndigheten får kräva samma villkor som alla delar i kollektivavtalet.

Korta kontrakt
Om utländska företag väntas lämna anbud och det är ett kort kontrakt (tex ett skolbygge): Myndigheten får kräva samma villkor som kollektivavtal, men bara på vissa områden.

Ex: minimilön, arbetstid, säkerhet, skydd för gravida och ungdom­ar, diskriminering.

Kritiserad lag
För dessa korta kontrakt gäller utstationeringslagen, Lex Laval. Lag­en begränsar myndighetens rätt att ställa krav. FN-organet ILO har kritiserat lagen för att den kränker de fackliga rättigheterna i Sverige.