Det är Utstationeringskommittén som föreslår att nuvarande Lex Laval ersätts med en ny lag. I dag ska avtalen, enligt Lex Laval, garantera minimivillkoren vad gäller löner, semester, arbets­tider och vilotider med mera.

Utredningen föreslår att facken även ska få rätt att kräva liv- och arbetsskadeförsäkring.

Ett regeringsförslag väntas komma senare i år och en ny lag kan tidig­ast börja gälla från 1 januari 2017.

 

LÄS OCKSÅ: Fler kommuner kräver schysta villkor

 

En annan utredning, ”Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal”, föreslår att de som upphandlar måste kräva lön, semester och arbetstid i nivå med minimivillkoren i svensk lag eller svenska kollektivavtal. Men bara om det finns risk för oskäliga villkor hos entreprenören.

Där det inte blir tvång får myndigheter frivilligt ställa dessa krav.

De som upphandlar får också ställa andra krav om det är rimligt utifrån vad som ska upphandlas.

Det kan till exempel gälla annan ledighet än semester, försäkringar och andra villkor för arbetet. Då måste undantag göras för arbetskraft från ett annat EU-land som tillfälligt är verksam i Sverige. Det kan till exempel gälla vid bärplockning.

 

LÄS OCKSÅ: Så fungerar en upphandling

 

Utredningen föreslår även att Sverige antar FN–organet ILO:s konvention, ILO 94. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har lovat att i lagen förtydliga att det är tillåtet att vid upphandling av kollektivtrafik kräva övertagande av personal.

EU-kommissionen föreslår ett nytt utstationeringsdirektiv. Det tillåter krav på lika lön för lika arbete, inte bara minimilön.