I oktober skrev KA om Skolverkets beslut om vilka av landets förskolor som skulle få dela på 541 miljoner i statsbidrag för att minska sina barngrupper under läsåret –15/16. Det största beloppet på 23 miljoner gick till Göteborgs kommun. Inne på avdelningen Ekorren 2, på Fanjunkarens lycka 3 i Angered, förbereder barnskötaren Elsie Shead eftermiddagsfika. 

– Visst är det väl lugnt här inne? 

I somras utmärkte sig Ekorren 2 som den tyngsta av förskolans fyra avdelningar – men det var då. Alltsedan beslutet att söka det nya statsbidraget har minskningen från 18 till 14 barn lett till stora förbättringar av såväl pedagogik, som arbetsmiljö. Nytt för läsåret är ­att barnen delas upp i tre smågrupper, fördelade på två förskollärare och en barnskötare. Ofta är man utomhus. 

– Numera känns det tryggare och lugn­are när vi går på utflykter. Förr tog säkerheten en större del av jobbet. Men nu blir vi mer lyhörda och kan prata kvalitativt med barnen, och de har samtidigt blivit mer mottagliga och fått utrymme att uttrycka sig, säger Elsie Shead. 

Även yrkesrollen har påverkats, menar Elsie Shead, då personalen ges utrymme att föra in sina personliga egenskaper och styrkor i det pedagogiska arbetet. Den nya målarateljén, i det gamla personalrummet, vittnar om trenden. Den tydligaste förändringen är ändå den minskade stressen, något som märks i hela verksamheten. 

– Ta kapprummet som exempel. I stället för att jäkta från barn till barn under hög ljudnivå, kan vi plötsligt sitta en och en i lugn och ro, och då klarar barnen dessutom mer själva, via kommunikationen. Den lugna atmosfären går in i allt, säger Elsie Shead. 

Sambandet mellan små barngrupper och pedagogisk kvalitet, har under de senaste åren vunnit ett allt större vetenskapligt stöd. Och förskolechefen Helén Lindblom Artfors hoppas på en framtid med fortsatta små barngrupper. 

– Nu är vi på rätt väg, de nya förutsättningarna ger oss nya kunskaper och verktyg, som vi också förankrar i rutinerna. Detta tar vi med oss, oavsett vad som händer i framtiden.

Dessa kommuner får mest

De får mest för att minska barngruppernas storlek:

1. Göteborgs kommun, 23 miljoner kr.
2. Malmö kommun, 19,8 miljoner kr.
3. Borås kommun, 16,7 miljoner kr.
4. Uppsala kommun, 12 miljoner kr.
5. Lunds kommun, 10,5 miljoner kr.
 Av bidragets totala storlek på 830 miljoner kronor användes 541 miljoner.