Senaste årens trend av ökade övertider inom hemtjänsten i Heby kommun har blivit en het fråga under årets förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Tonen skärptes i november när Kommunal skickade in en, så kallad, 6-6-A-anmälan. Då måste arbetsgivaren ge ett snabbt svar om hur man tänker lösa problemet.

– Det gick inte att vänta, personalen säger att man inte orkar längre. Och då har vi tåliga medlemmar, säger Gunilla Skinnar, huvudskyddsombud på Kommunal i Heby.

Maxtaket för övertid är 200 timmar per år. Trots att flera anställda passerade sina 200 timmar redan i mars och april, beordras samma personer fortfarande in. Ordinarie personal arbetar nästan alla helger – och de får en klump i magen när telefonen ringer, säger Gunilla Skinnar.

– Man vågar knappt svara, ”nu blir jag inbeordrad igen”, tänker man. Sen fortsätter det på jobbet, ”kan du inte ta ett pass i morgon också?”, eller ”kan du vara kvar ett par timmar till?”. Det tär på dig om du aldrig riktigt vet om du är ledig när du är ledig, så stressen finns med hela tiden.

Under senare år har antalet sjukskrivningar ökat drastiskt i hela Heby kommun, något som, enligt Kommunal, hänger ihop med situationen i äldreomsorgen.

– Det handlar om underbemanning, att man beordrar in och tar in fler vikarier på lång tid, istället för att anställa fler. Vi befarar fler sjukskrivningar, säger Gunilla Skinnar.

Enligt verksamhetschefen Björn Dahlström är just sjukskrivningar – inte för lite anställd personal – den främsta orsaken till problemen inom hemtjänstens bemanningsarbete. I somras påbörjades ett förändringsarbete, baserat på, den så kallade, Sundsvallsmodellen, som i andra kommundelar redan haft lyckat resultat, berättar han.

– Där hände saker på bara några månader, vi kallar det för ”frisknärvaro” istället för ”sjukfrånvaro”. Det handlar om att öka kontinuiteten, släppa ut planeringsansvar på personalgrupperna, mindre grupper för mindre områden, och hur vi jobbar med den personal vi har. Fungerar inte planeringen optimalt, då är det slitsamt för personalen. Men vi kommer vända på det här.

I veckan kom svaret på Kommunals 6-6-A-anmälan. Genom dialog med Kommunal vill man komma överens om hur det pågående förändringsarbetet ska se ut. De träffas i början på nästa år.

– Jag känner ändå förhoppningar, men tills detta är löst förutsätter vi att det finns tillräckligt med personal, säger Gunilla Skinnar.