Efter vinterkräksjuka är det vanligt att man stannar hemma en eller två dagar extra för att inte smitta andra. Men är du anställd i kommun eller landsting ska du enligt kollektivavtalet få full lön, om din chef säger till dig att stanna hemma. 

KA har pratat med 15 av landets större kommuner och landsting. Några av dem känner inte till regeln.

– Nej, jag har inte hört att det har tillämpats. Det är inget vi har gått ut med centralt och jag har inte fått frågan av någon enhet. Så mig veterligen används det inte, säger Susanne Sandberg, HR-chef på Motala lasarett.

Karin Odhnoff, personaldirektör i Lund, känner till regeln men kommunen har inte använt sig av den och har inga rutiner för att man ska stanna hemma en viss tid efter vinterkräksjuka.

De flesta arbetsgivare som KA fått tag på känner till regeln men hur eller om de använder den ser olika ut. I Norrköpings kommun finns en klar rutin.

– Man ringer sin chef och säger att jag har haft vinterkräksjuka och nu är jag frisk. Då säger chefen att du ska vara hemma en dag till och då får du full lön, säger personaldirektör Per-Olov Strandberg.

Mest ”generösa” rutiner har Västra Götalandsregionen. Den som blir smittad på jobbet blir hemskickad med full lön från dag ett, till och med 48 timmar efter symtomfrihet.

– Men om man blivit smittad hemma är man sjukskriven men blir avstängd med lön 48 timmar efter symtomfriheten. 48 timmar tillämpas strikt, säger Jan Sundqvist, HR-strateg på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vid Norrlands universitetssjukhus finns inga generella rutiner för när en anställd ska stängas av.

Ni har inte som rutin att stanna hemma en eller två dagar extra?

– Det är bedömning i det enskilda fallet. Beroende på när personen väljer att friskskriva sig så måste man bedöma om man anser att det finns smittorisk, säger förhandlingschef Daniel Strömberg.

Vet du att avstängning tillämpas?

– Jag känner ju till att det förekommer. Det ligger både i vårt och våra patienters intresse att inte föra smitta vidare.

Hjördis Gustavsson, avtalsspecialist i Örebro kommun, säger att de använder regeln i undantagsfall om de anser att en anställd kommer tillbaka till jobbet för tidigt. Däremot bör man vara hemma två dagar extra men då med sjukavdrag, säger hon.

Är det inte meningen att avstängning med full lön ska träda in då?

– Nej, det är bara om man gör bedömningen att personen kommer tillbaka för tidigt, vi kan bara stänga av om det finns risk för smitta.

Kommunals ombudsman Ameli Andersson tycker att det är en konstig tolkning.

– Den dagen man är frisk igen då ska man friskanmäla sig. Om arbetsgivaren vill att man ska vara hemma ett eller två dygn extra, då är det med lön.

Ameli Andersson understryker att det inte är något man har rätt till, utan det är arbetsgivaren som bestämmer om man ska vara hemma efter att man blivit frisk.

Många kommunalare är irriterade på karensdagen, särskilt när man blir smittad på jobbet. Fyra av de 15 arbetsgivare KA pratat med säger att de ersätter anställda för karensdagen om de blivit smittade av vinterkräksjuka på jobbet. Förutom Västra Götalandsregionen gäller detta i Örebro kommun, Örebro läns landsting och Region Östergötland.

Hans Fredlund, smittskyddsläkare i Örebro läns landsting, säger att de började med det 2001.

– Ska vi få folk som ställer upp och jobbar extra, då måste de vara skadeslösa ekonomiskt.

Måste man bevisa att smittan kommer från jobbet?

– Ja, men det är nog inte jättesvårt om man har jobbat med de äldre och man vet att det går vinterkräksjuka, säger Hjördis Gustavsson, Örebro kommun.

Elsie Ydring är molekylärbiolog på Folkhälsomyndigheten. Hon säger att säsongen för vinterkräksjuka är i gång men det är svårt att spå hur tuff den blir.

– Tidigare har man sett ett ganska tydligt varannan-säsongs-mönster. Den trenden bröts förra året för då borde det ha blivit tufft men vi har haft två milda säsonger nu, så vi får hoppas på ytterligare en mild säsong.

Myndigheten går inte ut med rekommendationer om hur länge man bör stanna hemma men det finns arbetsgivare som har egna bestämmelser. Efter att symtomen försvunnit kan man smitta i ett par dygn och ibland ännu längre så myndigheten vill inte dra en gräns, säger Elsie Ydring.

– Man kan väl säga att man helst ska vara stabilt symtomfri, det vill säga att man ska kunna äta ordentligt och inte kräkas eller ha diarréer.

 

Avstängning vid smitta

Är du anställd i kommun eller landsting får du vara hemma med full lön upp till 48 timmar efter att du blivit frisk, om din chef säger till dig att stanna hemma.
Det står i kollektivavtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Karensdagen finns ingen skrivning om i kollektivavtalet utan regleras av lagstiftning. Kommunal vill på sikt avskaffa karensdagen men driver frågan om karensavdrag istället för karensdag, vilket nu ligger på regeringens bord men beslut har ännu inte fattats.