Det är mot bakgrund av det stora inflödet av flyktingar som regeringen vill införa id-kontroller för alla som reser in till Sverige, oavsett om man kommer med tåg, buss eller färja.

Men nu går alltså både arbetsgivarna i Sveriges Bussföretag och Kommunal ut och kräver att deras medlemmar slipper utföra kontrollerna.

– Det är orimligt att lägga polisiära uppgifter på enskilda förare som har varken har utbildning eller mandat att göra dessa kontroller på ett korrekt sätt, säger Ulrika Egervall, förhandlingschef på arbetsgivarsidan.

Hon får medhåll av Kommunals förste vice ordförande Per Holmström:

– Kommunal för ett långtgående arbete för att höja och förbättra arbetsmiljön för bussförarna. Att ålägga förarna arbetet med id-kontroller är ett kraftigt bakslag mot det arbetet, säger han i uttalandet.

Han menar bland annat det finns risker för konfrontationer med passagerare och att det kommer att bli svårt att hålla tidsschemat.

Kommunal och Sveriges Bussföretag kräver nu att staten, i form av Polismyndigheten och Tullverket, utför kontrollerna själva.