– Vi skulle nog kunna undvika för tidig död, svår sjukdom och sänka kostnaderna om män sökte vård tidigare, säger Osika Friberg, nationalekonom och utvecklingsledare på Västra Götalandsregionens Kunskapscentrum för jämlik vård, i ett uttalande.

Studien, som är gjord på samtliga 1,6 miljoner invånare i Västra Götaland, visar att kvinnor söker sig till primärvården 20 procent mer per capita än män. Men det krävs både mer forskning och förändringar i samhället, menar Osika Friberg.

– Det behövs, för att kvinnor ska kunna hålla sig friska.