Fackförbunden, inte minst Kommunal, kommunicerar allt mer via hemsidor och också genom sociala medier. Det nya forskningsprojektet ”Fackföreningsrörelsens digitala omvandling” ska ladda ner och arkivera fackens hemsidor och flöden i sociala medier.

Projektet ska finansieras av Riksbankens jubileumsfond.