Alejandro Caviedes.

Två gånger tidigare har Kommunal i Umeå blivit kallat till förhandling på konferensanläggningar som visat sig sakna kollektivavtal. Enligt Kommunals sektionsordförande Alejandro Caviedes har kommunen vid påpekande från facket hållit med om att sådana ställen ska undvikas i framtiden.

Men nu har Kommunal en tredje gång blivit kallat till samverkansförhandling i början av september på en anläggning utan kollektivavtal. I samma veva upptäckte facket att andra arbetsgrupper i kommunen haft konferenser där.

– Två gånger börjar likna ett mönster och tre gånger är oacceptabelt. Jag vägrar sätta min fot där, säger Alejandro Caviedes.

Den här gången kollade han i god tid om stället har kollektivavtal och kontaktade personaldirektören Birgitta Forsberg. Hon svarade att det är för sent att boka om. Men när KA når Birgitta Forsberg på telefon har hon backat.

– Jag har haft möte i dag med Kommunal och vi vill ha goda relationer med dem och respekterar deras ståndpunkt och därför kommer vi lägga mötet på en annan plats.

Ni flyttar mötet med Kommunal, men hur kommer ni göra med andra möten i fortsättningen?

– Det är en fråga som inte är så enkel. Man jobbar med den nationellt och även på EU-nivå. Vi välkomnar att det blir tydligt och klart. Det ligger hos upphandlingschefen att följa det nationella arbete som pågår.

Birgitta Forsberg säger att hon har hon hållit sig till kommunens policy som säger att kollektivavtal eller motsvarande ska gälla. Kollektivavtal går inte att kräva enligt lagen, säger hon.

Men Alejandro Caviedes ser inte en bokning av middag eller konferens som en upphandling som kräver anbudsförfarande eftersom det inte handlar om så höga summor. Samma synsätt har personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) som säger att när politikerna ska äta middag frågar de alltid om kollektivavtal finns, annars väljer de ett annat ställe. Han kallar det ”skandal” att personaldirektören inte gjort likadant.

– När de har konferenser ska de fråga om kollektivavtal och finns inte det ska man inte boka där. Det finns kanske tjänstemän som inte har samma politiska värderingar som vi.

Christer Lindvall säger att frågan kommer att komma upp i kommunledningen så att de får ett förtydligande.

Just nu pågår en statlig utredning, ”Upphandling och villkor enligt Kollektivavtal (SOU 2014:162), som ska redovisas i september.