Förutom Borås stad är det Mark, Svenljunga och Tranemo kommun som samverkar genom Medarbetarcentrum. Bakgrunden när det började 2006 var de höga ohälsotalen i landet.

– Det fanns forskning som visade att anställdas oförmåga att byta arbete var en orsak till de höga sjuktalen, säger Claes-Göran Bertilsson, verksamhetschef på Medarbetarcentrum.

Kollegan Gerd Andersson tillägger att det inte finns så många lediga jobb för exempelvis undersköterskor och barnskötare.

– Då kan jobbväxling underlätta möjligheten att byta jobb. Och bara att söka en tjänst kan vara en tröskel att kliva över som vi kan hjälpa till med. Dessutom är vi en neutral part, för det kan vara känsligt att säga till chefen att man vill byta jobb.

Grunden i verksamheten är jobbväxling, jobbmatchning och reflekterande samtal (se faktaruta). Tillsvidareanställda i kommunerna har rätt till ett samtal utan att chefen vet om det.

Just nu finns 400 personer registrerade i banken för jobbmatchning. Hittills i år har 56 personer fått en förändrad jobbsituation genom tjänsten. Jobbväxling är ovanligare, det senaste året har tre byten blivit permanenta.

– Det är rätt mycket som ska stämma. Två chefer ska vara överens och två personer ska vara överens om att de vill byta med varandra. Det är lite jobb för att få till detta. Men när det händer är det ju två personer som känner att de får det bättre, säger Claes-Göran Bertilsson.

Han har inte varit med om att någon chef sagt nej, däremot har några byten inte blivit av på grund av att någon av personerna saknat formell utbildning.  

Medarbetarcentrum verkar vara unikt med sina tjänster och särskilt jobbväxling. Exempelvis Landstinget Sörmland erbjuder reflekterande samtal och jobbmatchning och Göteborgs stad har ett center som erbjuder coachande samtal med syfte att öka den interna rörligheten.

Fakta: Jobbväxling och matchning

Tre tjänster utgör grunden i Medarbetarcentrum. De vänder sig till tillsvidareanställda i de anslutna kommunerna.

Reflekterande samtal: Medarbetaren får diskutera sin nuvarande situation och utveckling.

Jobbmatchning: Medarbetaren registrerar sitt cv i en databas och matchas mot lediga jobb och långa vikariat i kommunerna.

Jobbväxling: Medarbetaren byter jobb med någon i liknande yrke. Kan bli permanent om båda är nöjda.